FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen29/01/2022

Gäller muntliga avtal med elektriker om pris?

Hej!

Vi har haft en elektriker hemma hos oss som gav oss ett ungefärligt pris på under 40 000 och sa att arbetet skulle ta två dagar.

Nu kom fakturan igår på 56 000, arbetet är inte klart. Då har dom redan jobbet hos oss två dagar. Anledningen till att arbetet inte är klart är för att det saknas delar.

Får dom lov att fakturera oss på 56 000, när han muntligt sagt att arbetet skulle kosta under 40 000. Sen finns det avdrag för vår del eftersom att arbetet dragit ut på tiden?

Finns ju en del omständligheter för vår del att lösa för att elektrikern ska kunna komma in fler dagar än vad vi räknat på.

Så får dom fakturera oss på så pass mycket mer än vad han sagt muntlig? Och dessutom är det ok att arbetet drar ut på tiden? Vi bor just nu i ett ofärdigt hem med ett elskåp som är helt öppet.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag utgå från att du anlitat elektrikern i egenskap av privatperson och att elektrikern utför uppdraget i egenskap av näringsidkare. Därmed blir konsumenttjänstlagen tillämplig (KtjL 1 §). I första delen av svaret besvaras om de får fakturera dig mer än ni muntligen kommit överens om och sedan besvaras dina frågor gällande att uppdraget dragit ut på tiden.

Den tid ni muntligen avtalat om är bindande

Utgångspunkten är att muntliga avtal, såväl som skriftliga, är bindande. Detta gäller så länge det inte är särskilt föreskrivet i den tillämpliga lagen att särskilda formkrav gäller. Eftersom konsumenttjänstlagen är tillämplig på denna situation och denna inte innehåller sådana bestämmelser så är erat muntliga avtal bindande.

Problemet med muntliga avtal är däremot bevisfrågan. Det som kan bli problematiskt för dig alltså att styrka vilken överenskommelse som ni haft om tex pris, eftersom ord kan stå mot ord.

Men som utgångspunkt är ert muntliga avtal alltså bindande. Jag förstår det som att ni avtalat om att priset inte ska överstiga 40 000 kr. De får därför inte fakturera mer än det belopp ni max avtalat om.

Eftersom arbetet dragit ut på tiden föreligger dröjsmål

Du beskriver att arbetet inte är utfört inom den tid som ni avtalat om. Dröjsmål föreligger om uppdraget, utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida (alltså att förseningen inte beror på dig), inte har avslutats inom den tid som har avtalats (KtjL 24 §). Eftersom ni avtalat om att jobbet skulle ta två dagar, och denna tid har överskridits utan att arbetet är klart, så föreligger dröjsmål.

Eftersom dröjsmål föreligger kan du göra olika påföljder gällande. De möjligheter som finns är att hålla inne betalningen, kräva att näringsidkare utför tjänsten eller häva avtalet. Dessutom kan du kräva skadestånd (KtjL 25 §). Jag ska nu gå igenom dessa påföljder för att förklara vilka som kan bli gällande utifrån det jag vet som situationen.

De påföljder du kan kräva pga dröjsmålet

När näringsidkaren gjort sig skyldig till dröjsmål med att avsluta uppdraget får du i avvaktan på slutuppgörelsen hålla inne ett belopp som säkerhet tex för krav på skadestånd. Om dröjsmålet är så stort att hävning kan bli gällande har du rätt att hålla inne hela betalningen (KtjL 27 §). Hävning kan dock endast bli gällande om dröjsmålet varit av väsentlig betydelse, jag återkommer till det nedan.

Du har även rätt att kräva att tjänsten blir utförd (KtjL 28 §). Alltså att uppdraget slutförs. Detta gäller dock inte om det skulle föreligga ett hinder som elektrikern inte kan övervinna eller om det skulle föreligga väldigt stora olägenheter för denne att slutföra arbetet, men det finns inget i frågan som får mig att tro att något sådant förhållande skulle föreligga.

Ditt krav på att tjänsten ska slutföras kan kombineras med krav på skadestånd. Skadestånd innebär att näringsidkaren är skyldig att ersätta skadan som konsumenten tillfogas på grund av dröjsmål, om inte näringsidkare kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter som var utanför elektrikerns kontroll (KtjL 31 §). Skadestånd blir alltså gällande om du lidit någon ekonomisk skada av att arbetet inte blev klart i tid.

Hävning är den mest ingripande påföljden. Denna blir aktuell om dröjsmålet varit av väsentlig betydelse för dig (KtjL 29 §). Bedömningen om dröjsmålet varit väsentligt ska alltså ske med utgångspunkt i vad dröjsmålet inneburit för dig och vilka olägenheter som uppkommit. Kravet för detta är rätt högt, men jag vet för lite för om situationen för att kunna avgöra om detta föreligger.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja NordlundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?