Gäller löfte i bodelning angående framtida utfallande arv?

2015-07-01 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min förra make skilde oss 2010. Vi skrev en bodelning att han fick överta hus möbler bilar. Tyvärr gick min far nyss bort och lämnade ett testamente där han skriver att barnen ska ärva 70000 kr vardera och att all övrig egendom ska tillfalla mig. det skall utgöra hennes enskilda egendom och inte omfattas av äktenskaps balken eller sambolagens regler om rådighetsinkränkningar bodelning och övertaganderätt, dock med rätt att annorlunda förordna. Nu till min fråga: I bodelningen har min förra make skrivit Birgitta kommer av kärlek till barnen stötta på alla vis genomen ca trettioprocentig kompensation av det arv som kommer att falla ut. Jag vet att jag inte läste det där när vi skrev bodelningen för jag mådde psykiskt dåligt så han lurade mig att skriva under för han har alltid varit pengagirig. Kan verkligen detta gälla när pappa skrev så i testamentet? Tacksam för svar snart. MVH Birgitta vallsten
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Om jag förstår situationen rätt, ägde bodelningen rum efter att du och maken skilde er 2010 medan din far först nyligen avled.

Att egendom är enskild, t.ex. på grund av testamente, innebär främst att den inte är giftorättsgods (7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken). Detta innebär i sin tur att den inte omfattas vid en bodelning. Det får dock förstås inga större konsekvenser just här, för när bodelningen skedde hade ju inte arvet ägt rum.

I varje fall kan det som din make skrev i bodelningen inte gälla; det finns helt enkelt ingen grund för att påstå att du har avstått från en del av arvet eller något annat (bland annat måste ett sådant avstående meddelas dödsboet av dig). Man kan heller inte exempelvis avtala om eller på annat sätt förfoga över arvet innan man har fått det (se bland annat 17 kap. 1 § Ärvdabalken här).

Kort sagt skall det inte vara någon fara med arvet trots det som står i bodelningen!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2563)
2020-07-15 Blir mottaget arv giftorättsgods?
2020-07-12 Vad gäller vid bodelning om bara ena maken/makan står som ägare på bilen?
2020-07-12 Är make skyldig att utge ersättning för nyttjande av samägd lägenhet?
2020-07-12 Vem som äger bättre rätt till en gemensam bostad vid ett upplöst samboförhållande

Alla besvarade frågor (81928)