Gäller lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning vid hyresavtal om bostadslägenheter?

2017-12-03 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Är SFS 2014:1449 Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning tillämplig på ett bostadshyreskontrakt? Avtalet är tecknat enligt följande: avtalstid 20170101 - 20170630, uppsägningstid 2 mån, förlängningstid 6 mån. Hyresvärden är näringsidkare och har inte skriftligen meddelat hyresgästen om att avtalet löper ut till automatisk förlängning. Avtalet är nu uppsagt (20171110) och hyresvärden hävdar då att hyresgästen är bunden till 20180630.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp din fråga i två delar: vilken lag som är tillämplig och om hyresgästen fortfarande är bunden av hyresavtalet.

Gäller lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning?

Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning gäller vid tidsbestämda avtal mellan en näringsidkare och konsument. Avtalet ska innehålla villkor om att avtalet förlängs per automatik om konsumenten inte säger upp avtalet. Lagen gäller dock inte om det finns särskilda bestämmelser om förlängning av ett avtal (1 § lagen om konsumentskydd vid automatisk förlängning). Sådana bestämmelser finns bland annat i 12 kap. 3 § andra stycket jordabalken (JB). Det 12 kapitlet JB kallas för hyreslagen och reglerar därmed vad som ska gälla vid hyresavtal. Det innebär att lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning inte gäller vid hyresavtal som avser bostadslägenheter.

Har avtalet sagts upp?

Inledningsvis bör det anmärkas att uppsägningstiden ska i detta fall vara 3 månader med hänsyn till att det har ingåtts ett hyresavtal på bestämd tid för en bostadslägenhet, där hyresavtalet löper på minst 3 månader (12 kap. 4 § andra stycket punkt 3 JB). Det beror på att hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel (12 kap. 1 § 5 st. JB). Därför ska villkoret om två månaders uppsägningstid inte gälla. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att uppsägningstiden är på 3 månader.

När ett avtal förlängs anses det fortfarande vara ingånget för bestämd tid. Eftersom avtalet inte sades upp innan den 30 juni 2017 förlängdes avtalet till den 30 december 2017. För att detta hyresavtal ska sägas upp måste en uppsägning göras 3 månader i förväg, alltså 30 september 2017. Det innebär att avtalet har förlängts till 30 juni 2018 eftersom uppsägningen skedde den 10 november 2017. Men som nämnt är hyreslagen tvingande till hyresgästens fördel vilket innebär att oavsett om avtalet förlängs i ytterligare sex månader kan hyresgästen alltid säga upp avtalet vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader (12 kap. 5 § JB). Hyresavtalet kan därför tidigast upphöra att gälla den 1 januari 2018.

Slutsats

Sammanfattningsvis är lagen om automatisk förlängning inte tillämplig i detta fall utan det är hyreslagen som gäller. Hyresavtalet kan tidigast upphöra den 1 januari 2018 med hänsyn till att uppsägningen gjordes den 10 november 2017. Detta gäller oavsett hur lång tid som hyresavtalet har ingåtts för.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2105)
2021-11-30 Vilka rättigheter har man som hyresgäst vid en badrumsrenovering?
2021-11-30 Vem har ansvar för fasaden i en hyresrätt?
2021-11-29 Kan jag avhysa min inneboende och få betalt för skador som hen orsakat?
2021-11-29 Uppsägning av garageplats.

Alla besvarade frågor (97553)