Gäller klausul om beslagsförbud i norskt testamente även i Sverige?

Hej !

Håller på att upprätta testamente med frugan. Vi bor i Norge så använder en norsk advokat. Två vuxna barn som bor i Sv. Har fått med en klausul om beslagsförbud då den ene har problem med fogden. Min fråga är gäller den delen även i Sverige?

Vi har tillgångar i båda länderna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Min utgångspunkt är att du och din fru är svenska medborgare, dock boende i Norge. Internationella arvsregler regleras av den s.k. successionsförordningen (EU-förordning 650/2012). Vissa kompletterande bestämmelser finns i lag (2015:147) om arv i internationella situationer. Enligt successionsförordningen ska lagen i den stat där den avlidne hade sin hemvist vid sin död tillämpas på arvet i dess helhet (art 21 successionsförordningen). Däremot kan en person, trots hemvist i annat land, välja att lagen i den stat där vederbörande är medborgare istället ska styra rätten till arv. Lagvalet ska uttryckligen anges i testamentet (art 22 successionsförordningen). Successionsförordningen har bestämmelser om vilket lands lag som ska tillämpas vid arv, däremot kommer eventuell utmätning av arv att regleras enligt nationell lag.

Den lag som reglerar vad som får utmätas samt eventuella undantag från utmätning är utsökningsbalken (UB). Genom utmätning får tas i anspråk egendom som inte är undantagen på grund av utsökningsbalken eller särskild föreskrift (4 kap. 2 § första stycket UB). Undantaget från utmätning är egendom som enligt testamente har ett överlåtelseförbud. Egendom med överlåtelseförbud får inte heller utmätas (5 kap. 5 § första stycket UB).

Om ni i testamentet uppger att viss egendom inte får överlåtas, innebär det därmed att egendomen inte heller får utmätas. Av förklarliga skäl är det möjligt att stadga ett överlåtelseförbud för saker, viss egendom. Däremot blir det svårt att införa ett överlåtelseförbud för t.ex. pengar (då själva syftet med pengarna torde vara att de ska användas genom att en överlåtelse sker). I svensk rätt finns ingen motsvarighet till sådant "beslagsförbud" som du nämner att är möjligt enligt norsk rätt. Det kan argumenteras för, vid en eventuell tvist med Kronofogdemyndighet, att ett beslagsförbud ska jämställas med ett överlåtelseförbud. Min bedömning är dock att det är långsökt och risken är stor att ett villkor om beslagsförbud inte kommer göra någon skillnad i Sverige och det finns en risk för utmätning. För att egendom efter er inte ska utmätas i Sverige bör ni föra in ett villkor i ert testamente att kvarlåtenskapen ert barn erhåller inte får överlåtas. Ett överlåtelseförbud hindrar även utmätning. Då det inte finns något "beslagsförbud" i svensk rätt finns det en risk att ett sådant villkor inte kommer att hindra utmätning i Sverige.

Om ni behöver vidare hjälp eller konsultera en av våra jurister för upprättande av testamente är ni varmt välkomna att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning