Gäller giftorätten när den ena maken avlidit?

2020-08-31 i Bodelning
FRÅGA
om ena maken i ett äktenskap går bort. Och det finns särkullebarn på båda sidor. Och ett gemensamt barn. Gäller då giftorätten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en make går bort ska det först förrättas en bodelning mellan makarna, (23 kap. 1 § ärvdabalken). Denna bodelning kommer då att göras enligt samma regler och förfarande som vid bodelningar för äktenskapsskillnader. Giftorätten gäller alltså som vanligt och innebär förenklat att makarna har rätt till hälften var av värdet på alla tillgångar (förutom enskild egendom), efter avdrag för skulder. Det ska dock nämnas att du har möjligheten att få behålla all din egendom, vilket kan vara gynnsammare för dig om du har mest giftorättsgods, dvs. egendom som inte är enskild (se 12 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2634)
2020-09-29 Fråga om arv och särkullbarn
2020-09-28 Har jag rätt att få min egendom vid en bodelning?
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (84692)