Gäller giftorätten när den ena maken avlidit?

2020-08-31 i Bodelning
FRÅGA
om ena maken i ett äktenskap går bort. Och det finns särkullebarn på båda sidor. Och ett gemensamt barn. Gäller då giftorätten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en make går bort ska det först förrättas en bodelning mellan makarna, (23 kap. 1 § ärvdabalken). Denna bodelning kommer då att göras enligt samma regler och förfarande som vid bodelningar för äktenskapsskillnader. Giftorätten gäller alltså som vanligt och innebär förenklat att makarna har rätt till hälften var av värdet på alla tillgångar (förutom enskild egendom), efter avdrag för skulder. Det ska dock nämnas att du har möjligheten att få behålla all din egendom, vilket kan vara gynnsammare för dig om du har mest giftorättsgods, dvs. egendom som inte är enskild (se 12 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2773)
2021-04-11 Ska aktier ingå i bodelningen?
2021-04-07 Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?
2021-04-04 Investera enskild egendom i samboegendom
2021-03-31 Vems är bostaden om min make köper den för pengar han fått i arv?

Alla besvarade frågor (91062)