Gäller gammalt testamente efter separation?

Hej!'

Jag och min fd make skrev gemensamt ett testamente och ett äktenskapsförord.

I äktenskapsförordet står det att arv och gåvor är den enskildes egen egendom.

I testamentet står det att vi ärver varandra, förutom laglotten till barnen.

Vi är nu skilda sedan 2012, men nu är det så att min fd make dog oväntat den 28/6.

Han har tidigare sagt att han upprättat ett nytt testamente, men ingen har hittat det och vi vet helt enkelt inte om han verkligen gjorde det.

Min fråga lyder som följer:

Står det gamla testamentet fast trots skilsmässa? Spelar äktenskapsförordet in på något sätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som blir aktuella i ditt fall är ärvdabalken, den hittar du HÄR.

Huvudregeln är den att om ett testamente upprättas till fördel för den andra maken och äktenskapet upplöses innan dödsfallet är testamentet utan verkan (11 kap 8 §). Detta är dock endast en tolkningsregel vilket innebär att om det finns något annat som talar för att testatorns (den avlidnes) vilja fortfarande var att testamentet ska gälla så gäller det.

Sammanfattningsvis är det testamente som du och din fd make tidigare upprättat utan verkan, om det inte finns något som talar för att hans vilja var att testamentet fortfarande skulle gälla.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa NaudotRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning