FrågaAVTALSRÄTTAvtal25/11/2017

Gäller fullmakt om företrädande vid arvskifte även efter fullmaktsgivares död?

Min svägerska har hastigt avlidigt innan arvsskiftet efter sin far blivit av . Hon var ne av dödsbodelägarna. Eftersom olyckan hände under hennes resa och hon visste att hon skulle vara borta en längre tid så skrev hon på en fullmakt att företräda henne när det var dags för arvsskifte hos banken samt avsluta sin fars konton. Gäller fullmakten fortfarande, givet att hon är avliden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller fullmakten även efter fullmaktsgivaren död, det vill säga efter din svägerska (21 § AvtL). När fullmaktsgivaren dött anses dennes dödsbo istället vara fullmaktsgivare. Det är endast vid särskilda skäl som fullmakten ska upphöra att gälla direkt vid dödsfallet. Sådana särskilda skäl kan vara att fullmakten gällde köp av en personlig bostad eller mat till fullmaktsgivaren, i detta fall vore det konstigt att låta fullmakten vara giltig eftersom det inte längre är aktuellt med en bostad eller mat till den avlidne. Även i dessa fall kan dock rättshandlingar anses vara giltiga om tredje man (den man ingick avtal med) var i "god tro", det vill säga inte kände till eller borde ha känt till att fullmaktsgivaren var död.

Det finns även en regel i 24 § AvtL om att en fullmäktig (den som fått fullmakten) får företa rättshandlingar som är nödvändiga för att skydda fullmaktsgivaren från förlust, trots att inte fullmaktsgivaren själv råder över sin egendom (till exempel på grund av dödsfall). Detta kan till exempel vara att den fullmäktige betalar räkningar eller liknande, just för att inte dödsboet ska drabbas av dessa eventuella förluster. Detta bör även vara gällande då fullmakten handlar om att företräda någon i ett arvskifte. Om det finns risk för att dödsboet efter den avlidne (din svägerska) går miste om arv eller liknande lär fullmakten vara fortsatt giltig så att det skyddas från förlust.

För att se ett utförligt resonemang om ett liknande fall får du gärna läsa en tidigare fråga här.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”