Gäller fullmakt om företrädande vid arvskifte även efter fullmaktsgivares död?

2017-11-25 i Avtal
FRÅGA
Min svägerska har hastigt avlidigt innan arvsskiftet efter sin far blivit av . Hon var ne av dödsbodelägarna. Eftersom olyckan hände under hennes resa och hon visste att hon skulle vara borta en längre tid så skrev hon på en fullmakt att företräda henne när det var dags för arvsskifte hos banken samt avsluta sin fars konton. Gäller fullmakten fortfarande, givet att hon är avliden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller fullmakten även efter fullmaktsgivaren död, det vill säga efter din svägerska (21 § AvtL). När fullmaktsgivaren dött anses dennes dödsbo istället vara fullmaktsgivare. Det är endast vid särskilda skäl som fullmakten ska upphöra att gälla direkt vid dödsfallet. Sådana särskilda skäl kan vara att fullmakten gällde köp av en personlig bostad eller mat till fullmaktsgivaren, i detta fall vore det konstigt att låta fullmakten vara giltig eftersom det inte längre är aktuellt med en bostad eller mat till den avlidne. Även i dessa fall kan dock rättshandlingar anses vara giltiga om tredje man (den man ingick avtal med) var i "god tro", det vill säga inte kände till eller borde ha känt till att fullmaktsgivaren var död.

Det finns även en regel i 24 § AvtL om att en fullmäktig (den som fått fullmakten) får företa rättshandlingar som är nödvändiga för att skydda fullmaktsgivaren från förlust, trots att inte fullmaktsgivaren själv råder över sin egendom (till exempel på grund av dödsfall). Detta kan till exempel vara att den fullmäktige betalar räkningar eller liknande, just för att inte dödsboet ska drabbas av dessa eventuella förluster. Detta bör även vara gällande då fullmakten handlar om att företräda någon i ett arvskifte. Om det finns risk för att dödsboet efter den avlidne (din svägerska) går miste om arv eller liknande lär fullmakten vara fortsatt giltig så att det skyddas från förlust.

För att se ett utförligt resonemang om ett liknande fall får du gärna läsa en tidigare fråga här.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1564)
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul
2021-11-20 Får man retuschera en modells bilder utan dennes samtycke?

Alla besvarade frågor (97421)