Gäller försörjnings- och boendekravet om anknytningsperson är barn?

Om man ansöka uppehållstillstånd för att flytta till sin nyföda barn o barn är anknytning person i Sverige som är Svensk medborgare, gäller försorjningskravet och bostad då? Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du endast efterfrågar ifall försörjnings- och bostadskravet gäller om anknytningspersonen vid ansökan av uppehållstillstånd är ett barn. Detta regleras i utlänningslagen (UtlL).

Uppehållstillstånd på grund av anknytning kräver som huvudregel att anknytningspersonen ska kunna försörja sig och utlänningen, samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (5 kap. 3 b § UtlL). Det finns dock undantag till denna huvudregel, där försörjnings- och boendekravet trots allt inte gäller. Ett av dessa undantag är när anknytningspersonen är ett barn (5 kap. 3 c § 1 st. UtlL). 

Sammanfattningsvis gäller alltså inte försörjnings- och boendekravet när anknytningspersonen är ett barn.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000