Gäller försäkringsvillkoren som finns på websidan?

2016-08-12 i Avtal
FRÅGA
Vi har haft inbrott i källarförråd där min ljudanläggning blivit stulen. Ljudanläggning står ej specificerat under stöldbegärlig egendom i försäkringsbrevet. Försäkringsbolagets definition av stödbegärlig egendom på deras hemsida innefattar dock ljudanläggning. Det finns en hänvisning i brevet till att fullständiga villkor finns på deras hemsida. Borde inte det finnas en komplett lista av stöldbegärlig egendom i brevet eller kan dom plocka russinen ur kakan i brevet och hänvisa resten till hemsidan? Så frågan är, har jag rätt till ersättning baserat på att vi gått efter brevets villkor? Känns konstigt att bara skriva ut viss egendom i brevet sen ska man gå till hemsidan för att där hitta ytterligare egendom.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Försäkringsbrev är den handling du får från ditt försäkringsbolag. Den innehåller detaljerad information om vad som gäller för just din försäkring och är ett avtal mellan dig och ditt bolag. Försäkringsbrevet är alltså ditt individuella avtal medan villkoren som de har hänvisat till är ett s.k. standardavtal med klausuler och krav som gäller för alla försäkringstagare.

För att en hänvisning från ditt försäkringsbrev till försäkringsvillkoren på bolagets hemsida ska vara giltig måste kopplingen och hänvisningen vara tydlig. Det krävs inte att man har läst på standardavtalen, alltså villkoren på hemsidan, för att de ska gälla. Det räcker att försäkringsbolaget hållit villkoren tillgängliga för dig. Man brukar säga att köparen/kunden måste ha haft en möjlighet att utan svårigheter ta del av villkoren före ingående av avtal. Det finns olika sätt att inkorporera allmänna villkor i avtalet: villkoren ingår i eller bifogas till avtalet, villkoren hänvisas till eller de har använts tidigare av samma parter. Om säljarens allmänna villkor inte varit tillgängliga för läsning före köpet har de heller inte blivit en del av avtalet. Detta följer av allmänna avtalsrättsliga principer.

En referens till en hemsida räcker ofta om avtalet är sådant att man typiskt sett kan förvänta sig att det förekommer standardvillkor. Definitionen av "stöldbegärlig egendom" är samma för varje försäkringstagare och är alltså inget som ska behöva förklaras i varje försäkringsbrev som skickas ut och anses alltså vara något som man kan förvänta sig regleras i standardavtal.

En individuell bedömning måste dock alltid göras av vad som faktiskt har ingått i avtalet ska göras i varje enskilt fall och det finns inga mallar över hur avtal ska utformas samt hur villkoren ska göras tillgängliga för att de ska vara giltiga. I ditt fall hänger det alltså på om man kan anse att du inte utan svårigheter haft möjlighet att ta del av villkoren som finns på hemsidan.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1411)
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt
2021-01-19 Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (88316)