Gäller formkraven för överlåtelse av fast egendom för överlåtelse av skogsfastighet?

2022-01-04 i Köpavtal
FRÅGA
Hej min sambo och hennes 4 syskon äger en del skog som dom har i ett gemensamt aktiebolag.Nu vill hon bli utköpt och vi undrar om det fungerar som att bli utköpt från vilken fastighet som helst
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår det som att din sambo önskar att bli utköpt ur den skog som hon äger tillsammans med hennes syskon.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra översiktligt vad som gäller vid överlåtelse av skog.

Din fråga regleras i jordabalk (JB).

Gäller formkraven för överlåtelse av fast egendom för överlåtelse av skogsfastigheter?

Fast egendom är jord vilket avgränsas genom fastigheter (1 kap. 1 § JB). Vid överlåtelse av skog säljer man alltså fast egendom (mark) varpå det finns träd. Det innebär att formkraven i 4 kap. 1 § JB ska beaktas.

Formkraven i 4 kap. 1 § JB

Den som önskar att överlåta fast egendom måste göra göra det genom ett skriftlig avtal vari det framgår en överlåtelseförklaring, en objektbeskrivning samt köpeskilling. Handling ska signeras av samtliga säljare och köpare (4 kap. 1 § JB).

Slutsats

I samband med att din sambo blir utköpt från skogsfastigheten krävs att formkraven i 4 kap. JB beaktas. Utöver upprättandet av en handling som följer formkraven krävs även att de offentliga rättsliga momenten ex ansökan om lagfart etc beaktas. Det är även viktigt att beakta de särskilda reglerna om beskattning vid andelsöverlåtelse. För att kunna bistå dig med en utförlig redogörelse krävs en fördjupad bedömning i ditt ärende med beaktande av fler omständigheter.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (217)
2022-01-04 Gäller formkraven för överlåtelse av fast egendom för överlåtelse av skogsfastighet?
2021-12-11 Vem ansvarar för dolda fel vid köp av hus?
2021-12-10 Är muntliga avtal bindande vid köp av fastighet?
2021-12-07 Finns det en laglig rätt till pengar av mitt ex när han fick huset mycket billigare?

Alla besvarade frågor (98670)