Gäller förköpsrätt av fast egendom före arvsrätten?

FRÅGA
I ett köpeavtal för ett sommarhus står att min bror har förköpsrätt till huset. Vad händer om jag dör? Ärver mina barn huset då eller måste min bror erbjudas förköpsrätt? Dvs går förköpsrätt i ett köpeavtal före arvsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om förköpsrätt av fast egendom (vilket jag utgår från att stugan är) går före arvsrätten.

Din fråga finns inte specifikt reglerat i lag, men HD har tagit upp frågan i NJA 1994 s. 69. HD menade att ett avtal om förköpsrätt inte är giltigt eftersom det inte är bindande för parterna. Anledningen till att det inte är bindande är för att en klausul om förköp inte uppfyller formkraven för köp av fastighet. HD har dock sagt i NJA 1981 s. 897 att förköpsrätt kan vara giltig vid gåva. Dock godtas en förköpsklausul vid gåva endast då förköpsrätten gäller mellan gåvotagarna.

Eftersom en förköpsklausul i de allra flesta fallen inte är bindande kan ett sådant villkor inte heller gå före arvsrätten eftersom den inte har någon rättslig verkan. Din bror bör alltså inte erbjudas förköpsrätt.

Vänliga hälsningar

Hanna Stenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (240)
2020-03-23 Kan jag sälja en del av min fastighet?
2020-03-02 Kan man ge bort en fastighet och samtidigt behålla nyttjanderätten?
2019-12-31 Köparens undersökningsplikt av fast egendom
2019-12-22 Gäller förköpsrätt av fast egendom före arvsrätten?

Alla besvarade frågor (78775)