Gäller ett tillträdesförbud en enskild butik eller en hel butikskedja?

2021-03-05 i Övriga brott
FRÅGA
Om tillträdesförbud till butik!Om det gäller en butik i en större kedja med samma ägare, t.ex, systembolaget, coop, H.M etc,Kan tillträdesförbudet komma att gälla alla butiker i hela kedjan om ägaren begär det, eller kan det bara begränsas till den butik som brottet skett i?Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa och hänvisa till lag om tillträdesförbud till butik (tillträdesförbudslagen) och Prop. 2020/21:52 som är lagens proposition.

Inledning

Din fråga rör det nya tillträdesförbudet till butik som trädde i kraft den 1 mars 2021. Din fråga är om ett tillträdesförbud gäller för en enskild butik eller om ett tillträdesförbud omfattar alla butiker som ingår i samma butikskedja.

Allmänt om det nya tillträdesförbudet

Enligt den nya lagen om tillträdesförbud till butik får en person över 15 år förbjudas att få tillträde och vistas i en butik (1 § tillträdesförbudslagen). Om butiken befinner sig i ett köpcentrum är det endast den enskilda butiken som omfattas av tillträdesförbudet, inte hela köpcentrumet. Det är däremot möjligt för flera butiker i samma köpcentrum att beviljas tillträdesförbud mot samma person (Prop. 2020/21:52 s. 99).

För att en person ska kunna få ett tillträdesförbud ska det finnas särskilda omständigheter som pekar på att det finns en risk att personen kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Vid en sådan riskbedömning ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått brott i butiken eller i anslutning till butiken (2 § tillträdesförbudslagen). Brotten som åsyftas är de som riktar sig mot butiken eller mot besökare eller personal.

Ett förbud kan i huvudregel endast komma i fråga om personen tidigare har begått brott i butiken. En större försiktighet krävs om personen har begått ett enstaka brott då risken för brott eller allvarliga trakasserier ska vara klar och konkret (Prop. 2020/21:52 s.101).

I undantagsfall kan ett tillträdesförbud meddelas för en person som tidigare inte har begått brott i eller i anslutning till butiken. Undantagsfallet är om personen har upprepade gånger utfört handlingar som kan karaktäriseras som förstastadium till brott. Det finns inte något formellt hinder mot att fatta tillträdesförbud till butiker där personen tidigare inte begått brott. Däremot blir det svårt att konstatera att det finns en risk för brott i den butik som förbudet ska avse (Prop. 2020/21:52 s.101).

Ett tillträdesförbud får bara meddelas om det är proportionellt och om skälen uppväger åtgärdens befarade intrång och men. I de fall som en mindre ingripande åtgärd kan användas istället för ett förbud får inte ett tillträdesförbud meddelas. (2 § tillträdesförbudslagen).

Det är en allmän åklagare som prövar frågor rörande tillträdesförbud. För att ett tillträdesförbud ska träda i kraft mot en enskild person måste en butiksföreträdare ansöka om detta skriftligen till en åklagare. Det är även möjligt för Polismyndigheten att göra en anmälan om tillträdesförbud till en åklagare om det finns ett samtycke från butiksföreträdaren (6 § tillträdesförbudslagen).

Omfattar det nya tillträdesförbudet en enskild butik eller en hel butikskedja?

Ett tillträdesförbud är utformat för att omfatta enskilda butiker och omfattar därför inte hela butikskedjor eller köpcentrum. Det hänger ihop med att en åklagare som fattar beslut om tillträdesförbud fattar beslut om enskilda butiker (1 § och 6 § tillträdesförbudslagen). Däremot är det möjligt att en person får tillträdesförbud till flera butiker men det måste finnas en risk för brott eller allvarliga trakasserier i relation till varje butik.

Sammanfattning

Ett tillträdesförbud meddelas för enskilda butiker. Det betyder att en person som får ett tillträdesförbud till en butik som ingår i en kedja får lov att tillträda och vistas i andra butiker från samma butikskedja. Det är dock möjligt att samma person får tillträdesförbud till flera olika butiker men det sker via enskilda prövningar och är ingenting som sker automatiskt. Vid prövningen av ett tillträdesförbud ska det göras en riskbedömning. I huvudregel ska brott tidigare ha begåtts för att konstatera att det finns en risk för brott eller allvarliga trakasserier. Det är endast i undantagsfall som ett tillträdesförbud kan meddelas om en person tidigare inte har begått ett brott i eller omkring butiken.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1008)
2021-10-27 Omedveten om en handlings brottslighet
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?

Alla besvarade frågor (96616)