Gäller ett svenskt testamente utomlands?

2019-02-21 i Testamente
FRÅGA
Upphör ett svenskt testamente att gälla om testatorn flyttat utomlands efter att testamentet upprättats? Låt säga att testatorn fortfarande är svensk medborgare och fortfarande har svenskt bankkonto (och även öppnat ett nytt bankkonto i det nya landet). Spelar det någon roll att testamentet förvaras i svenskt bankfack i Sverige medan testatorn bor i annat EU-land eller Storbritannien?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppsdefinitioner

Nedan kommer jag använda begreppen arvtagare, arvlåtare och testator. Testator är den som upprättar ett testamente för fördelning av sin kvarlåtenskap. Arvlåtare är den vars arv ska fördelas och arvtagare är den som ska tilldelas arv från arvlåtaren.

Lagval

Numera gäller den EU-rättsliga arvsförordningen angående samordning för utpekande av tillämplig lag vid arv och testamenten. Förordningen ska tillämpas även om den lag som utpekas i förordningen är medlemsstat i EU eller ej och är således tillämplig även om du flyttar till Storbritannien (observera att Storbritannien inte är att se som medlemsstat enligt förordningen enligt ingresskäl 82).

Enligt förordningen ska lagen i det land där den avlidne sist hade sin hemvist tillämpas avseende arvsfrågan (art. 21), vilket inkluderar testamente med mera (se omfattningen i art. 23). Denna huvudregel kan frångås genom att testatorn, det vill säga den som utfärdat ett testamente, i testamentet gjort ett lagval genom att uttryckligen ange vilket lands lag som ska tillämpas (art. 22). Hemvist är inget entydigt begrepp men bör kopplas till vart du anses bosatt, vilket inte heller det alltid har en klar definition. Som huvudregel upphör bosättning i Sverige för den som faktiskt lämnat landet och vars utlandsvistelse antas bli varande minst ett år (se 20 § folkbokföringslagen). Vidare vägledning kan fås av skatteverket.

Testamentets giltighet blir således beroende vilken lag som är tillämplig. Ett testamente som uppfyller giltighetskraven för svensk rätt behöver inte nödvändigtvis uppfylla giltighetskraven enligt annat lands lag. Min rekommendation är således att noggrant utreda rättsläget i det land bosättning övervägs i samt att göra ett aktivt lagval vid vilja om tillämpning av svensk lag. Observera att förordningen inte måste tillämpas av andra än EU-stater, varför en flytt utanför EU kan föranleda svåröverblickbara verkningar. Det spelar ingen roll vart testamentet förvaras.

Att en arvtagare flyttar utomlands påverkar medan arvlåtaren bor kvar i Sverige påverkar inte lagvalet. I detta fall fortsätter svensk rätt att tillämpas avseende arvtagarens rätt till arv. Det är bara när arvlåtaren flyttar utomlands som frågan om lagval aktualiseras.

För vidare hjälp råder jag dig att kontakta våra jurister här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2527)
2020-07-12 Är en kopia av ett testamente giltigt?
2020-07-09 Vad krävs för att testamente ska vara ogiltigt?
2020-07-09 Förordnande om kvarlåtenskap genom avtal
2020-07-07 Är det möjligt att förordna om något som utgår endast under förutsättning att ett visst faktum är för handen?

Alla besvarade frågor (81820)