Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?

Min sambo och jag har skrivit på ett samboavtal, men nu har min sambo slängt bort det. Hon står fast på at hon har slängt det, för hon tycker att hon vill ha säkerhet, fast jag köpte huset vi bor i och avtalet var skrivet? Vad skall jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En ändring av ett samboavtal görs genom att ett nytt samboavtal upprättas (9 § första stycket sambolagen), vilket du i så fall behöver skriva under för att det nya samboavtalet ska bli giltigt (9 § andra stycket sambolagen). Det är inte möjligt för din sambo att ensidigt häva ert samboavtal genom att kasta bort det. Samboavtalet mellan er består alltså alltjämt i rättslig mening även fast avtalet inte tar sig uttryck i fysisk form längre. Samboavtal registreras inte till skillnad från äktenskapsförord (7 kap. 3 § äktenskapsbalken), vilket såklart medför bevissvårigheter för dig i ditt läge. Det är du som har bevisbördan för att samboavtalet existerar och du behöver samla på dig bevisning över samboavtalets existens och innehåll. I Sverige har vi fri bevisföring och fri bevisvärdering, vilket innebär att i princip alla typer av bevisning kan åberopas i svensk domstol, och denna bevisning kommer därefter att värderas fritt av domstolen.

Om din sambo begär bodelning kan du invända att ett samboavtal finns (8 § första stycket sambolagen) men att din sambo har rivit sönder det. Om ni blir oeniga om bodelningen, det vill säga om det t.ex. tvistas om huruvida huset ska ingå i bodelningen, ska domstolen på ansökan av någon av er utse en bodelningsförrättare som kommer ta över ansvaret för bodelningen för att se till att bodelningen utförs korrekt (26 § sambolagen och 17 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om du skulle vara missnöjd över hur bodelningen utföll kan du klandra bodelningen inom fyra veckor efter det att du blev delgiven bodelningshandlingen som bodelningsförrättaren har upprättat. Detta åstadkommer du genom att väcka talan mot din sambo vid den tingsrätt som har utsett bodelningsförrättaren (17 kap. 8 § äktenskapsbalken).

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning