Gäller ett muntligt avtal om att i framtiden köpa andel av fast egendom?

FRÅGA
Jag flyttade in hos min sambo nov 2012, vi hade muntligt avtal att jag skulle köpa in mig i huset innan jag sa upp min lägenhet som jag bara fick hyra ut ett år. Då det var dags var jag högravid med tvillingar och låg på sjukhus så kom vi överens om att släppa lägenheten först och ta tag i det efter det hade lugnat ner sig. Men jag fick aldrig köpa in mig. Det här börjar ta kål på mig och förhållandet då jag känner mig lurad och har ingen trygghet om det skulle hända något? Nu funderar jag på att separera. Men vad har jag rätt till? Han köpte huset för 800 000, när jag flyttade in var det värt 2,3 miljoner och idag är det värt 3,5 miljoner.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Muntligt avtal/löfte om att köpa fast egendom


Ett muntligt löfte om att köpa fast egendom är inte juridiskt bindande. Detta framkommer delvis genom formkravet i jordabalken 4 kap. 1 § om att köp av fast egendom skall göras skriftligen.

I tidigare avgöranden från högsta domstolen har detta också fastslagits, se bl. a NJA 1984 s 673.


Att "köpa in sig" i någon annans fastighet är att köpa en andel i fastigheten, vilket per definition är att köpa fast egendom. Därför är formkravet även giltigt vid köp av andel av fast egendom.

Ett muntligt avtal om att i framtiden få köpa en andel i en fastighet är i praktiken ett löfte.
Det är dessutom väldigt svårt att bevisa att ni två skulle ha ett avtal sinsemellan. Dina chanser att kunna framtvinga ett köp av en andel i din sambos hus är därför inte särskilt stora.


Vad kan du göra?


Eftersom ni inte är gifta utan bara sambos, så blir sambolagens bestämmelser aktuell i ert förhållande. När samboförhållandet upphör och två sambos ska bodela så delas inte all deras egendom mellan varann som vid en skilsmässa, utan bara den egendom som utgör s.k samboegendom, se sambolagen 8 §. Denna utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om dessa förvärvats för gemensam användning. Detta följer av sambolagen 3 §. Eftersom du skriver att du flyttade in hos din sambo 2012 så gör jag antagandet att han ägde huset innan ni träffades och att huset därför inte är förvärvat för er gemensamma användning. Därför utgör huset inte samboegendom och du kan inte göra anspråk på något av dess värde vid en bodelning.


Med anledning av detta har du tyvärr ingen bra position i det fallet att du kräver att ni separerar. För att du ska kunna göra anspråk på husets värde krävs det således att du fått köpa in dig eller att ni gifter er(huset blir då giftorättsgods och delas upp er sinsemellan vid en skilsmässa).


Mitt råd till dig är att du (såvida du inte gjort det redan förstås) pratar med din sambo om detta och på det sättet försöker komma fram till en lösning. Det är förvisso sant att du inte har någon trygghet i husets värde om det skulle hända något, men ett framtvingande av en separation förbättrar inte denna trygghet. Det är förstås ett tufft beslut, men bättre råd än så kan jag tyvärr inte ge dig utifrån din situation.Jag hoppas att du känner dig någorlunda nöjd med svaret på din fråga!

Om det är några andra funderingar som du inte fått svar på kan du lägga fram dem i kommentarsfältet nedan.

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95785)