Gäller ett lån om jag har förmåtts att ingå lånet för annans vinning?

2021-06-30 i Skuldebrev
FRÅGA
Mamma fick mig att ta ett lån för hon fick inte själv ! Kan jag bli av med detta lån nu
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Ett lån är ett sorts avtal således gäller principen om att avtal ska hållas. Du behöver därmed fullgöra din prestation för att bli av med lånet och således avtalet. Däremot skriver du att din mamma "fick dig" att ta lån för hennes skull, om detta skedde genom exempelvis tvång om hot eller våld som inneburit trängande fara så kan det utgöra en grund för att ogiltigförklara avtalet det vill säga lånet (28 § avtalslagen). Det kan också utgöra ocker om du står i beroendeställning till henne och hon har utnyttjat denna position för att få detta lånet, vilket också är en grund för att ogiltigförklara ett avtal (31 avtalslagen). Ett lån är dock ett sorts skuldebrev, i 34 § avtalslagen regleras att om långivaren var i god tro om denna situation det vill säga inte hade någon misstanke om att något inte stod rätt till så gäller avtalet ändå oavsett vad som har föranlett att avtalet ingicks.


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?