Gäller ett bortslarvat samboavtal? Har man rätt till skadestånd p.g.a. att någon tappar bort ett samboavtal?

FRÅGA
Har skrivit ett samboavtal med mitt ex. Där vi skrev att han skulle ha hela huset vid en eventuell separation, eftersom det är han som köpt det och stått för alla kostnader som rör huset. Vi skulle dela på resten av bohaget. Nu när vi skall separera och jag snart skall flytta ut ringde jag den jurist som förvarat detta papper för oss, säger de att de inte har det, det har alltså kommit bort!!! Hur ser det ut för min del? Kommer jag att gå lottlös ur detta förhållandet, då hans namn står på alla kvitton? Eller är hans skydd borta och jag helt plötsligt kan göra anspråk på hans hus? Får man verkligen slarva bort andras värdhandlingar som man lovat förvara? Vi skrev på sambo avtalet i oktober 2010. /Sandra
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Samborättsliga aspekter

Enligt 3 § sambolagen är sambors gemensamma bostad och bohag att betrakta som samboegendom förutsatt att den har förvärvats för gemensamt bruk. Vidare framgår av 8 § sambolagen att samboegendomen ska fördelas lika mellan samborna när samboförhållandet upphör.

Det är möjligt att med stöd av 9 § sambolagen avtala om att ingen bodelning ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Ett sådant avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna.

Det borttappade avtalet gäller alltså inte, såvida ni inte kan hitta det. Istället gäller att du kan göra anspråk på halva huset, om det har förvärvats för gemensamt bruk (och inte ägdes av din sambo redan innan samboförhållandet inleddes).

Det borttappade avtalet

En person ska givetvis kunna förvänta sig att en jurist inte slarvar bort ett dokument som denne fått i uppgift att förvara tryggt. Om juristen genom att slarva bort avtalet bröt mot ett förvaringsavtal har du och din sambo rätt att bli ersatta för förutsebar skada som någon av er har orsakats.

Även om det inte finns ett förvaringsavtal är det möjligt att försöka kräva ersättning för att jursten har slarvat bort avtalet. I så fall krävs att det är möjligt att bevisa att han eller hon var oaktsam, att du eller din sambo har lidit skada p.g.a. juristens oaktsamhet och att skadan inte för var alltför svårförutsebar.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2727)
2020-09-21 Bodelning mellan sambor med gemensam bostad
2020-09-20 Har man kvarsittande rätt efter att ett samboförhållande avslutats?
2020-09-20 Gäller äktenskapsförord för sambor?
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?

Alla besvarade frågor (84239)