Gäller ett äktenskapsförord vid makes dödsfall?

All egendom skall vara enskild egendom när jag skriver ett äktenskapsförord. Detta gäller vid skilsmässa så enbart mina barn ärver jag äger korrekt? men vad händer om jag avlider gäller detta avtal även då.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Bestämmelser om äktenskapsförord och dess verkan vid skilsmässa och dödsfall finner du i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB)

Vad är ett äktenskapsförord och när gäller det? 

Makar kan genom ett äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör dem ska utgöra enskild egendom, enligt 7 kap. 3 § ÄktB. Denna egendom kommer således inte ingå vid en eventuell bodelning, då det endast är makarnas giftorättsgods som ingår, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Vid en skilsmässa mellan två makar som har skrivit äktenskapsförord att all egendom ska utgöra enskild egendom kommer alltså egendomen vara enskild, och det kommer inte delas på denna egendom. 

Testamente vid dödsfall 

Ett äktenskapsförord, som ovan har beskrivits, gäller vid skilsmässa mellan makarna men reglerar i sig inte arvsrätten. Man kan beskriva det så att ett äktenskapsförord får betydelse för vilken egendom som ska ärvas, men inte för vem som ärver egendomen. Det görs istället genom ett testamente. I ett testamente kan man då ange att makes arvsrätt inte gäller, och vem man önskar att arvet istället ska tillfalla. Om det är så att makarna inte har några gemensamma barn kommer dock arvet gå till särkullbarnet direkt som ärver före efterlevande make, enligt 3 kap. 1 § ÄB

Sammanfattningsvis kan sägas att äktenskapsförordet mellan dig och din make gör all egendom till enskild egendom vilket innebär att ni inte kommer dela på den vid bodelning. Vid skilsmässa kommer således du ha kvar din egendom. Vid ett dödsfall reglerar äktenskapsförordet precis som vid skilsmässa att egendomen du äger är det som kommer tillfalla ditt dödsbo. Vem som sedan ärver dig kan du bestämma genom ett testamente om du vill frångå den legala arvsordningen. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Med vänlig hälsning, 


Maja VinstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000