Gäller en månads uppsägningstid när jag hyr en bostadsrätt?

2021-07-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag har skrivit ett hyresavtal med bostadsrättsinnehavaren till en lägenhet som jag ska hyra i andrahand med en bestämd avtalsperiod på ett år (2021-09-01 t.o.m. 2022-08-31). Enligt den muntliga överenskommelsen som vi slöt per telefon innan hyresavtalet tecknades betalar jag en högre hyra för att få hyra lägenheten även under sommarmånaderna (då bostadsrättsinnehavaren vanligtvis hyr ut lägenheten veckovis till en väsentligt högre hyra).I hyresavtalet framgår följande avseende uppsägningstiden: "inom avtalstiden tillämpas en uppsägningstid om en månad". Min fråga är alltså huruvida bostadsrättsinnehavaren har rätt att säga upp mig som hyresgäst med en månads framförhållning inför sommaren? Eller skulle detta förfarande strida mot Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad;2 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans eller hennes ställe är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.3 § Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats.Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver gäller lagen om uthyrning av egen bostad i din situation. Lagen är även kallad privatuthyrningslagen. Uppsägningstiden om hyresvärden säger upp avtalet är minst tre månader, men det är fritt att komma överens om en längre tid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Avtalsvillkoret att hyresvärden kan säga upp avtalet med en månads uppsägningstid är sämre för dig som hyersgäst och gäller mycket riktigt inte (2 § privatuthyrningslagen). Det innebär att om hyresvärden säger upp dig gäller tre månaders uppsägningstid, även inför sommaren.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Högström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (711)
2021-09-23 När får man hyra ut bostadsrätt i andra hand och får en bostadsrättsföreningen vägra medlemskap?
2021-09-22 Vad gäller vid uppsägning enligt privatuthyrningslagen?
2021-09-20 Är privatuthyrningslagen dispositiv?
2021-09-05 Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?

Alla besvarade frågor (95801)