Gäller en framtidsfullmakt även efter fullmaktsgivarens död?

2021-07-10 i Avtal
FRÅGA
Enligt alla källor jag kan hitta (inklusive https://www.lawline.se/answers/hur-fungerar-en-framtidsfullmakt-och-vilka-andra-alternativ-finns) så gäller en framtidsfullmakt även efter döden, om inget annat skrivits i den. Ändå påstår en anlitad jurist att ett handskrivet tillägg "Fullmakten ska gälla även efter min död" pga att det är handskrivet (och därmed inte går att avgöra om det skrevs innan eller efter vittnena vidimerade dokumentet) kanske gör att framtidsfullmaten inte gäller efter döden. Är denna logik ens rimlig? Kan texten som i klartext säger vad som skulle gälla om där INTE skulle ha stått något om det verkligen göra att detta INTE gäller? Jag får inte ihop det.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om framtidsfullmakter

Framtidsfullmakter regleras i Lagen om framtidsfullmakter. I lagens 1 § skrivs att en framtidsfullmakt innebär en fullmakt som ges till en fysisk person för att denna ska företräda fullmaktsgivaren ifall den i framtiden inte längre kan ta hand om sina angelägenheter på grund av sjukdom, psykisk störning eller annat liknanade varaktigt förhållande. En sådan fullmakt måste vara skriftlig, och innehålla uppgifter om att det är en framtidsfullmakt, vem som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och om det finns andra villkor som ska gälla (4-5 §§).

När upphör en framtidsfullmakt att gälla?

En fullmakt som trätt i kraft kan bli verkningslös i lite olika situationer. Om den som har fullmakten anser att den inte längre är nödvändig eller om det utses god man eller förvaltare till fullmaktsgivaren (27 § lagen om framtidsfullmakter). En överförmyndarmyndighet kan besluta om att fullmakten eller delar av den inte får lov att användas (26 § lagen om framtidsfullmakt), eller kan den upphöra om personen försätts i konkurs (28 § lagen om framtidsfullmakter).

Om fullmaktsgivaren dör upphör den inte gälla enligt lag, utan ska anses fortsätta gälla och kunna företräda dödsboet. Detta står i 28 § lagen om framtidsfullmakter som hänvisar till 21 § i avtalslagen. Undantaget är ifall det finns särskilda omständigheter som talar för att fullmakten inte ska fortsätta gälla, t.ex. om det står uttryckt i fullmakten att den ska upphöra vid huvudmannens dödsfall.

Sammanfattningsvis,
Det stämmer likt du säger att en framtidsfullmakt enligt lagen i normalt fall ska fortsätta gälla även efter dödsfall, om inget annat är angivet. Jag kan inte svara på varför juristen säger på det viset. En situation jag kan tänka mig är ifall det står skrivet i fullmakten att den ska upphöra vid dödsfallet, såfall kan en handskriven text som säger motsatsen anses ha mindre värde då det inte kan bevisas i efterhand att det var huvudmannens vilja eller när.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,


Erica Lager
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1539)
2021-09-26 Får mitt gym höja priset i efterhand?
2021-09-25 Är jag tvungen att skriva på ett avtal?
2021-09-24 Borde inte ett avtal vara formulerat så att parterna har lika vinning av det?
2021-09-22 Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?

Alla besvarade frågor (95869)