Gäller en dom om vårdnad från Filippinerna i Sverige?

2015-07-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej.Gäller ett domstolsbeslut om vårdnad från filipinerna i Sverige?
SVAR

Tack för din fråga.

Utgångspunkten är att frågor om vårdnad ska hanteras av domstol i landet där barnet har sin hemvist.

En filippinsk dom om vårdnad gäller normalt inte i Sverige, precis som en svensk dom inte är verkställbar i Filippinerna. Det krävs att avtal har träffats mellan staterna för att domen ska vara verkställbar i Sverige. Överenskommelser som kan göra domen giltig är exempelvis Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer. Filippinerna har inte undertecknat något av dessa avtal.

Det sagda innebär att huvudregeln gäller i ditt fall, en dom om vårdnad från Filippinsk domstol blir inte giltig i Sverige.

Med vänlig hälsning

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (733)
2020-06-30 Vårdnad barn
2020-06-30 Boende och umgänge vid gemensam vårdnad
2020-06-29 Vårdnaden av barn
2020-06-29 Vårdanden av barn

Alla besvarade frågor (81749)