Gäller arvsskatt på svenskt arv utomlands?

FRÅGA
Jag är svensk och bor i Danmark. Betalar jag arvsskatt i Danmark på arvet från min döda mor i Sverige?
SVAR

Hej!

Då både Sverige och Danmark är medlemmar i den Europeiska Unionen (EU) är Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 tillämplig på frågan. Förordning nr 650/2012 behandlar nämligen successions/arvsfrågor mellan länder som är medlemmar i EU. Enligt artikel 21 i denna förordning ska lagstiftningen i det land där arvlåtaren har sin hemvist vara den som tillämpas vid successionen.

Av din fråga framgår det att din mor hade sin hemvist i Sverige, vilket innebär att svensk lagstiftning tillämpas. Då den danska lagstiftningen inte är tillämplig och arvsskatten sedan 2005 avskaffats i Sverige behöver du alltså inte oroa dig för att behöva betala någon som helst skatt på arvet efter din mor, varken i Sverige eller Danmark.

Hoppas detta besvarat din fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (885)
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv
2020-12-28 Kan min biologiska förälders barn ärva mig?

Alla besvarade frågor (88087)