Gäller 5 kap Ärvdabalken fortfarande?

FRÅGA
Hej!Jag undrar om 5 kap 2-3§§ ÄB, 7§ DelgL och 5 kap 4§ ÄB gäller fortfarande om man inte får tag i sin man/fru? mvh h
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Till att börja med har 5 kap 2-3 §§ ÄB upphört att gälla, vilket betyder att dessa paragrafer inte gäller alls idag. 7 § DelgL gäller fortfarande och kan alltså tillämpas idag. I ditt fall gäller alltså 7 § DelgL, vilket betyder att myndigheten som handlägger ärendet ska se till att delgivning sker till motparten.

Återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (915)
2021-04-30 Behöver hjälp med arvsfrågor
2021-04-30 Inte överens om hus i ett dödsbo
2021-04-30 Ingår förmånstagarförordnande i bodelning vid dödsfall
2021-04-28 Kan morfar se till så att barnbarnet får arvet utan att föräldrarna har tillgång

Alla besvarade frågor (92193)