Gäller 5 kap Ärvdabalken fortfarande?

FRÅGA
Hej!Jag undrar om 5 kap 2-3§§ ÄB, 7§ DelgL och 5 kap 4§ ÄB gäller fortfarande om man inte får tag i sin man/fru? mvh h
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Till att börja med har 5 kap 2-3 §§ ÄB upphört att gälla, vilket betyder att dessa paragrafer inte gäller alls idag. 7 § DelgL gäller fortfarande och kan alltså tillämpas idag. I ditt fall gäller alltså 7 § DelgL, vilket betyder att myndigheten som handlägger ärendet ska se till att delgivning sker till motparten.

Återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (874)
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?
2020-11-17 Arv och testamentsrätt

Alla besvarade frågor (86489)