FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt31/10/2020

Gäller 5 kap Ärvdabalken fortfarande?

Hej!

Jag undrar om 5 kap 2-3§§ ÄB, 7§ DelgL och 5 kap 4§ ÄB gäller fortfarande om man inte får tag i sin man/fru? mvh h

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Till att börja med har 5 kap 2-3 §§ ÄB upphört att gälla, vilket betyder att dessa paragrafer inte gäller alls idag. 7 § DelgL gäller fortfarande och kan alltså tillämpas idag. I ditt fall gäller alltså 7 § DelgL, vilket betyder att myndigheten som handlägger ärendet ska se till att delgivning sker till motparten.

Återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Hittade du inte det du sökte?