Gäller 5 kap Ärvdabalken fortfarande?

FRÅGA
Hej!Jag undrar om 5 kap 2-3§§ ÄB, 7§ DelgL och 5 kap 4§ ÄB gäller fortfarande om man inte får tag i sin man/fru? mvh h
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Till att börja med har 5 kap 2-3 §§ ÄB upphört att gälla, vilket betyder att dessa paragrafer inte gäller alls idag. 7 § DelgL gäller fortfarande och kan alltså tillämpas idag. I ditt fall gäller alltså 7 § DelgL, vilket betyder att myndigheten som handlägger ärendet ska se till att delgivning sker till motparten.

Återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (893)
2021-02-23 Arvsskatt i Schweiz
2021-02-21 Kostnader för begravning
2021-02-21 Vem bestämmer om begravningen?
2021-02-21 Kan man hindra någon från att gå på en begravning?

Alla besvarade frågor (89533)