Gällande extra stöd på gymnasiet

FRÅGA
Hej! Jag är en elev som går andra året på ekonomiprogrammet. Jag har blivit nekad att få specialhjälp i matematiken även fast jag är i behov av det och jag får underkänt på proven. Skolan hänvisar mig till "mattestuga " där man får hjälp fast det är flera som sitter. Men jag behöver någon som förklarar det själv för mig och inte att jag blir tvungen att försöka lösa matte uppgifterna själv. Min klasskompis har problem med engelska och får därmed privatlektioner, men jag får inte extrahjälpen i matte även fast jag behlver den, hur ska jag gå tillväga om ingen lyssnar? Kan jag stämma skolan? Hur gör jag?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag vill först meddela att jag är väldigt ledsen för din situation. Gymnasietiden är en viktig period för de flesta ungdomar och jag önskar att du inte behövde känna den oroa som jag får en känsla av att du bär på.

Du skriver att du går på ekonomiprogrammet vilket betyder att du går på gymnasiet. Regler som gäller för detta område är Skollagen (SkolL) (även Gymnasieförordningen, men kommer inte gå in på den här). Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram ger också väldigt bra vägledning (dessa allmänna råd är dock bara vägledande och skolan måste därför inte göra allt som står här).

Jag vill börja med att säga att alla skolnivåer i Sverige ska främja alla elevers utveckling. Man ska ta hänsyn till att elever har olika behov och man ska ge stöd till de som behöver det (SkolL 1 kap 4 §). Om en elev riskerar att inte nå det kunskapskrav som minst ska uppnås ska denna elev ges stöd i form av extra anpassning i samband med den ordinarie undervisningen (SkolL 3 kap 5 a §)

Du skriver att det är matematik du har svårt för. På gymnasiet är matematik ett ämne man måste få godkänt i för att få ett färdigt gymnasiebetyg. Jag anser därför att detta stöd måste ges till dig så du inte riskerar att inte kunna gå ut gymnasiet.

Extra anpassning betyder ungefär att du ska få extra hjälp under lektionstid, exempelvis med att en lärare förklarar för dig extra eller att du får mer lätt läsligt material. Om denna stödinsats inte skulle räcka för dig ska en bedömning göras om du istället är i behov av särskilt stöd (SkolL 3 kap 8 §). Det är rektorn som beslutar om en sådan här bedömningsutredning ska göras.

I de allmänna råden står det beskrivet att det på gymnasienivå ska bedömas om eleven riskerar att, trots den extra anpassningen, riskerar att inte nå upp till kravnivåerna på programmet (sidan 13).I ditt fall skulle jag vilja påstå att så skulle vara fallet. Dock måste du först pröva om extra anpassning räcker för dig.

Kortfattat är det så att du har rätt att få extra anpassning som kan ges på lektionstid. Att skolan hänvisar dig till "Mattestugan" är alltså inte vad skolan bör göra. De är skyldiga att ge dig extra anpassning. Om du sedan anser att du behöver mer hjälp än så måste du ta den frågan med rektorn.

Vad jag tycker att du borde göra är att först prata med skolan igen och berätta att du verkligen är i behov av extra anpassning och att du faktiskt har rätt till det! Skulle detta inte hjälpa tycker jag att du, med hjälp av dina förälder, borde kontakta antingen Skolverket (klicka här) som möjligtvis kan ge er lite tips och råd eller att ni vänder er till en jurist här på Lawline för att få hjälp hur ni rent rättsligt kan gå vidare med ditt ärende.

Jag hoppas verkligen att situationen löser sig för dig! Hoppas att mitt svar hjälpte dig lite. Allt gott!

Mvh

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (280)
2020-08-05 Arbeta inom grundskola trots dömd för misshandel
2020-08-05 Vad innehåller ett belastningsregisterutdrag som ska skickas till skola, och varför innehåller det inte samma som vanliga utrdrag?
2020-08-03 Hur överklagar jag beslut om skolskjuts?
2020-07-30 Hur blir man jurist?

Alla besvarade frågor (82785)