Gällande arvsrätt

FRÅGA
Har min mans sonhustru änka rätt att ärva honom efter hans död
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du är gift med din man och han dör före dig har du rätt till halva giftorättsgodset (era sammanräknade medel, delat på två), om inte äktenskapsförord säger annat. Detta enligt äktenskapsbalken, 11.kap 3 §. Se här: här

Jag förstod din fråga som att sonen inte var er gemensamma, varför han då betraktas som särkullbarn. Han kan då kräva ut sin laglott efter sin fars bortgång (istället för som gemensamma barn, där barnen behöver invänta båda föräldrarnas bortgång). Om din make skulle gå bort före sin son. Se ärvdabalken, 3 kap. 1 § här -här

Som jag uppfattade fråganhar din mans son gått bort (eftersom du skriver änka). Därmed har uppdelning av deras gemensamma giftorättsgodset genomförts och hon kan inte ta del av din makes arv. Däremot om sonen hade barn, så kommer dessa att träda in i sin fars ställe vid din makes bortgång. (alltså deras farfars bortgång)

Om frågan istället syftar på om sonens hustru får ärva sonen efter hans bortgång, så ärver inte gifta makar varandra. Däremot har hon fri förfoganderätt över hela hans arv tills hon gått bort (undantaget är då om han har egna särkullebarn som kan kräva ut sin laglott). Detta framgår av 3 kap. 2 § ärvdabalken.

Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du undrar något!

Malin Dijnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll