Gäldenärsbyte aktiebolag

2016-11-09 i Fordringar
FRÅGA
Kan ett modebolag överföra en skuld som är bokförd i sin helhet i moderbolaget ifrån början till dotterbolaget utan att den som har fordran informera och vad händer när dotterbolaget går i konkurs då, kvarstår skuldebrevets fordran i moderbolaget ändå?/undrande
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När skulden som moderbolaget har överförs till dotterbolaget så genomförs ett gäldenärsbyte. Ett sådant byte kallas även för substitution.

För att åstadkomma ett giltigt gäldenärsbyte så krävs borgenärens, alltså den som har fordran på moderbolaget, samtycke. En borgenär ska inte behöva acceptera att ha en ny gäldenär ,med potentiellt sämre betalningsförmåga, att hålla sig till. Det räcker alltså inte med att informera borgenären utan samtycke måste föreligga.

Detta följer av den allmänna avtalsrättsliga principen att avtal ska hållas. Ett uttryck för detta hittas bland annat i 1§ SkbrL(Skuldebrevslagen) där det stadgas att den som utfärdat skuldebrev, alltså moderbolaget i det här fallet, svarar för sin förskrivning. Parterna har vid avtalets ingående kommit överens om att moderbolaget ska betala skulden och då är detta som gäller dom emellan.

Om inget giltigt gäldenärsbyte har skett så kommer inte skulden som moderbolaget har att överföras till dotterbolaget och därmed heller inte försvinna då dotterbolaget upplöses efter en konkurs. Skulden kommer istället att kvarstå i moderbolaget.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (728)
2020-10-24 Privatperson betalar inte enligt skuldebrev
2020-10-20 Behöver skuldebrev och gåvobrev bevittnas?
2020-10-17 När betalar försäkringsbolaget ut ett felaktigt draget belopp?
2020-10-17 Personlig borgen efter avslutat styrelseuppdrag?

Alla besvarade frågor (85408)