Gäldenärsbyte

2017-06-13 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Jag tog lån i mitt namn åt någon annan person för ett år sen. Min fråga är om jag kan föra över detta lån till honom istället?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Utifrån hur frågan är formulerad tolkar jag det som att din situation kan tolkas på två olika sätt. Enligt den första tolkningen är låneförbindelsen ett avtal med tre parter där du har ställning som borgensman. I en sådan situation är långivaren medveten om att pengarna denne lånar ut inte går till dig utan en tredje person dvs. gäldenären och att du enbart är med i avtalet som säkerhet för att skulden ska bli återbetald. Att du står som borgensman borde i en sådan situation utgöra en förutsättning för att långivaren över huvud taget skulle ha lånat ut pengar till gäldenären. Har omständigheterna kring gäldenärens ekonomiska situation förändrats till det bättre kanske långivaren är villig att omförhandla. Genom en ny överenskommelser er tre emellan skulle ni kunna förhandla om att du ska avträda som borgensman och att långivaren i fortsättningen enbart kan kräva gäldenären på betalning. Att betona är att du och gäldenären i en sådan här situation inte ensamma kan komma överens om att långivaren enbart ska kunna kräva gäldenären på betalning i fortsättningen. Långivaren måste vara överens med er om detta.

Enligt den andra tolkningen är lånförbindelsen två avtal. Mellan dig och långivaren råder ett låneavtal. Mellan dig och ”den andra personen” råder ett annat avtal. Långivaren är omedveten om att de pengar du lånat av denne förs vidare från dig till ”den andra personen”. Enligt praxis kan gäldenärsbyte (byte av person som ska betala skulden) endast ske med långivarens samtycke. Detta till förmån för långivarens ekonomiska säkerhet. En person som lånar ut pengar ska själv ha rätt att bestämma vem denne litar tillräckligt mycket på för att vara villig att låna ut.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (839)
2021-11-29 Sälja muntliga skulder
2021-11-20 Vad gäller kring preskription av fordringar och hur kort får egentligen förfallotiden vara?
2021-11-16 När preskriberas gamla fakturor?
2021-11-14 Finns det något lagligt avtal vi kan använda oss av om min sambo vill köpa min husbil?

Alla besvarade frågor (97404)