Gå emot avtal om vårdnad, boende och umgänge

2019-07-07 i Barnrätt
FRÅGA
Om familjerätten har beslutat att barnen ska sova hos sin mamma från en vis tid men pappan tycker att det inte är lämpligt och inte tillåter det. Vad gäller då?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Vid gemensam vårdad ska beslut som rör barnets personliga angelägenheter tas av föräldrarna gemensamt (6:13 föräldrabalk). Om jag förstått dig rätt har ni genom familjerätten nått en överenskommelse. Har ni ett avtal mellan er som säger hur boendet ska se ut gäller också det. Att pappan inte tillåter det ska inte spela någon roll. Vill pappan dock ändra de rådande förhållanden för boendet kan han föreslå en ändring på den rådande överenskommelsen mellan föräldrarna. Han kan även vända sig till tingsrätten med en stämning (komihåg att detta kommer involvera rättegångskostnader). För mer information om det tingsrättens del i detta kan ni läsa här.

Bra att komma ihåg är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut kring vårdnad, boende och umgänge, där barnen har rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar (6:2 a föräldrabalk).

Fram till att tingsrätten fattar en dom eller att ni kommer överens sinsemellan har ingen av er mer rätt att ta beslut om barnet (undantag finns dock kring den dagliga omsorgen rörande mindre viktiga beslut). Föräldrarna ska tillsammans bestämma i viktiga frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter, att pappan själv skulle besluta om boende upplägget skulle gå emot detta.

Sammanfattningsvis kan inte pappan ensidigt gå emot det rådande avtal som finns mellan båda föräldrar. Den överenskommelse ni nått genom familjerätten är alltså bindande. Detsamma gäller en eventuell dom från tingsrätten.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå10 10 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-07 18:01
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1278)
2019-09-08 Kan jag och min dotter ha gemensam vårdnad?
2019-09-07 Vad gör jag om min dotter inte vill åka till sin pappa?
2019-09-06 Upphävande av faderskap till barn
2019-08-31 Omhändertagande av barn pga rädsla för Kronofogden

Alla besvarade frågor (72849)