Gå emot avtal om vårdnad, boende och umgänge

2019-07-07 i Barnrätt
FRÅGA
Om familjerätten har beslutat att barnen ska sova hos sin mamma från en vis tid men pappan tycker att det inte är lämpligt och inte tillåter det. Vad gäller då?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Vid gemensam vårdad ska beslut som rör barnets personliga angelägenheter tas av föräldrarna gemensamt (6:13 föräldrabalk). Om jag förstått dig rätt har ni genom familjerätten nått en överenskommelse. Har ni ett avtal mellan er som säger hur boendet ska se ut gäller också det. Att pappan inte tillåter det ska inte spela någon roll. Vill pappan dock ändra de rådande förhållanden för boendet kan han föreslå en ändring på den rådande överenskommelsen mellan föräldrarna. Han kan även vända sig till tingsrätten med en stämning (komihåg att detta kommer involvera rättegångskostnader). För mer information om det tingsrättens del i detta kan ni läsa här.

Bra att komma ihåg är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut kring vårdnad, boende och umgänge, där barnen har rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar (6:2 a föräldrabalk).

Fram till att tingsrätten fattar en dom eller att ni kommer överens sinsemellan har ingen av er mer rätt att ta beslut om barnet (undantag finns dock kring den dagliga omsorgen rörande mindre viktiga beslut). Föräldrarna ska tillsammans bestämma i viktiga frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter, att pappan själv skulle besluta om boende upplägget skulle gå emot detta.

Sammanfattningsvis kan inte pappan ensidigt gå emot det rådande avtal som finns mellan båda föräldrar. Den överenskommelse ni nått genom familjerätten är alltså bindande. Detsamma gäller en eventuell dom från tingsrätten.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1369)
2020-01-14 Kan jag önska vilka som ska vara vårdnadshavare om vi föräldrar skulle avlida?
2020-01-11 Kan man kräva barn att betala hyra?
2020-01-11 Vad krävs för enskild vårdnad och ensam umgängesrätt?
2020-01-07 Vårdnashavares rätt att resa utomlands med barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke

Alla besvarade frågor (76369)