Fyrverkerier och hundar

2020-12-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. Nu är det ju nyårstider. Det skrivs mycket i media om att fyrverkerier skrämmer djuren, vissa får men för livet. Jag undrar om det är brottsligt att medvetet skjuta upp fyrverkerier nära grannens hus som har en hund bara för att "jävlas" med den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt ordningslagen (OL) 3 kap 7 § gäller att tillstånd av Polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Tillstånd krävs exempelvis då fyrverkerierna ska skjutas upp i närheten av människor och hus. Kommunerna har lokala bestämmelser om när och var fyrkverkerier får avfyras. Det är alltså möjligt att din granne bryter gör sig skyldig till en överträdelse av ordningslagen. Påföljden är penningböter enligt OL 3 kap 22 § st 2.

Din granne kan göra sig skyldig till andra brott, eftersom det verkar som att han har uppsåt att skada hunden eller utsätta den för lidande ("för att jävlas"). Djurplågeri enligt brottsbalken (BrB) 16 kap 13 § aktualiseras eftersom din hund utsätts för lidande. Hundar anses vara egendom, vilket innebär att grannen kan göra sig skyldig till skadegörelse enligt BrB 12 kap 1 § om hunden skadas. Jag vill dock understryka att lidandet eller skadan måste uppnå en viss (om än liten) styrka för att dessa brott ska ha begåtts. Bevisfrågan kan också vålla problem vid en eventuell rättegång.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (928)
2021-04-12 Kan banken spärra kunds konto innan kunden kontaktats?
2021-04-12 Preskriptionstid urkundsförfalskning
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?
2021-04-06 Erkänna brott man inte begått

Alla besvarade frågor (91133)