FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag26/03/2014

Funktionär i två bolag - intressekonflikt vid rättshandlande mellan bolagen?

Hej, En person är verksam i två företag: ledamot i ett företag (Företag 1) och suppleant samt delgivningsbar person i ett annat företag (Företag 2). Kan företag 1 och 2 göra affärer med varandra, fakturera varandra mm eller blir det sk intressekonflikt företag emellan?

Lawline svarar

Hej!

Den som har ett uppdrag för ett företag måste iakta bolagets intressen när den rättshandlar. Det kan därför vara problematiskt om en och samma person agerar ombud för båda avtalsparterna. Därmed är inte sagt att det är omöjligt att tillvarata båda bolagens intressen i ett och samma avtal.

En viktigt utgångspunkt för denna frågeställning är att funktionärer i bolag hålls ansvariga inför bolagets ägare. Om bolagets ägare anser att bolagets intressen inte tillvaratagits finns risk för att ansvarsfrihet inte beviljas.

Huvudsaken bör dock vara att avtalet är legitimt och att den aktuella funktionären inte åsidosätter bolagets intressen när den rättshandlar.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000