Funderingar kring frågor som kan aktualiseras i samband med den nya sexualbrottslagstiftning

FRÅGA
Hej!Vi ska skriva en rapport i skolan om den nya sexualbrottslagstiftningen och undrar nu om ni har förslag på en frågeställning och delfrågor som vi bör/ skulle vara bra att ha med?Tack på förhand!
SVAR
Hej och tack för att ni vänder dig till Lawline med era frågor,

Ni har valt ett otroligt aktuellt, viktigt och bra ämne att skriva en rapport. Frågor som kan aktualiseras i och med den nya sexualbrottslagstiftning som benämns som samtyckeslagstiftning är bl.a. lagstiftningens effekter vilket innefattar både frågan om huruvida lagen påverkar arbetet mot sexuellt våld men också för de som har råkat illa ut.

Den nya lagen innebär bland annat att gränsen för vad som är en straffbar handling ska gå vid om personen deltar frivilligt eller inte, till skillnad från vad det tidigare har gällt då det har krävts att förövaren använt sig av våld eller hot om brottslig gärning eller utnyttjat att någon befinner sig i en särskild utsatt situation för att bli dömd för våldtäkt. En otroligt viktig synvinkel rättsligt, är hur samtycke kan bevisas vilket aktualiserar frågan om bevisbörda.

Det finns otroligt mycket som man kan vrida och vända på och det är ett otroligt intressant ämne! Stort lycka till med rapporten och är det något ni undrar så är ni så hemskt välkomna att lämna en kommentar nedan eller självklart ställa fler frågor.

Vänligen,

Zuzu Rabi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (228)
2019-05-20 Omfattar nya ”samtyckeslagen” fall där någon senare ångrar den sexuella handlingen?
2019-05-19 Är det lagligt att par som del av sitt sexliv säljer sex till andra personer? Är det hallickverksamhet?
2019-05-07 Frikänd för våldtäkt på grund av sömn - sexsomni.
2019-05-03 Gallring av belastningsregister

Alla besvarade frågor (69284)