Fulstreaming numera olagligt?

Hej, det kom en EU-dom i april där man gjorde s.k. fulstreaming av film och tv-serier olagligt. Jag har en jätteenkel fråga, innebär den nya EU-domen att även pirat-IPTV också blir olaglig för slutanvändaren?

Domen finns tillgänglig här:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190142&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=384919

Jag har läst igenom hela domen, men den är väldigt svårtolkad för en lekman.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I domens tredje och fjärde fråga behandlas specifikt när en person köpt en "multimediaspelare" som ger fri tillgång till "streamat" upphovsrätts-skyddat innehåll, t.ex. just filmer och tv-serier. Här anser domstolen att en privatperson som köpt denna multimediaspelare bör veta att den är olagligt, och således uppsåtligen konsumerar upphovsrättsskyddat material - till skillnad från den tidigare bedömning kring sk. "ful-streaming" där det i princip inte ansågs att mottagaren kan veta att han/hon bevittnar material som är olagligt fildelat.

Många jurister menar att detta rättsfall mycket väl kan innebära att vanlig "ful-streaming" inte är tillåtet, åtminstone inte när mottagaren är medveten om att det är olagligt fildelat innehåll. För egen del är jag mer försiktig i min bedömning, då jag tycker att domstolen fäster vikt vid att det är genom den olagliga "multimediaspelaren" måste vara medveten om att det rör sig om olagligt material. Som jag tolkar det är det just olaglig IPTV, någon som kan likställas med en multimediaspelare, domen främst tar sikte på, och således kan det mycket väl vara olagligt.

Exakt hur rättsfallet kommer att tolkas återstår att se, då faktiska domar och implementering i nationell rätt först måste ske. Men i mina ögon är det just snarare "pirat-IPTV" domen tar sikte på än ren "fulstreaming" på datorn.

Med vänliga hälsningar,

Anton OleniusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000