Fullmäktigens Skadeståndsansvar

2020-02-18 i Avtal
FRÅGA
Hej, Jag skrev ett skriftligt avtal om fullmakt till min vän som skulle köpa en dator för mig. I fullmakten skrev jag bara vilket märke de skulle vara. Muntligt sa jag till honom att den max får kosta 6000kr. Det dröjde ett tag tills han gav den till mig, när jag tog emot den fick jag veta att han överskred beloppet med 3000kr. Problemet är, att öppetköp har gått ut och vi kan inte lämna tillbaka den. Vad kan jag göra nu? Kan jag tvinga honom att betala beloppet han överskred till mig? Finns det rättsliga påföljder?
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida din fullmäktige kan bli skadeståndsskyldig mot dig. Detta är en fråga som regleras främst av Handelsbalkens 18 kap.

Vilken form av fullmakt?

Det finns två formar av fullmakter vilka är självständiga och osjälvständiga fullmakter. Självständiga fullmakter är sådana som grundas på särskild urkund, skriftlig fullmakt (16§ Avtalslagen), på innehav av en viss ställning (10§ 2 st Avtalslagen). Den osjälvständiga fullmakten, ofta kallad uppdragsfullmakt baseras på fullmakt givaren ger fullmäktigen i uppdrag att rättshandla för hans räkning. Uppdraget kan ges muntligen eller skriftligen. Om brevet är tänkt att visas upp till motparten, rör det sig om självständig fullmakt (16§ Avtalslagen). När det gäller osjälvständiga fullmakter har tredje man inget att ta fasta på annat än fullmäktigens påstående. När det gäller självständiga fullmakt har huvudmannen utåt kommunicerat att fullmäktigen företräder honom

Vad har fullmäktig behörighet och befogenhet att göra?

Vilka rättshandlingar fullmäktigen kan göra med bindande verkan för huvudmannen är fullmäktigens behörighet (t. ex behörigheten att köpa en dator). Befogenhet är vad fullmäktigen med hänsyn till huvudmannens instruktioner får avtala om (t. ex befogenheten att inte köpa för mer än 6000 kr).

Har fullmäktigens ansvar mot huvudmannen?

Fullmäktigen kan bli skadeståndsskyldig i förhållande till huvudmannen om fullmäktigen handlar i strid mot huvudmannen. Fullmäktigens ansvar mot huvudmannen regleras i 18 kap. Handelsbalken. Fullmäktigen måste agera i enlighet med villkoren i uppdragsavtalet. Om fullmäktigen inte agerar lojalt, bli han skyldig att ersätta huvudmannen för den skada som illojaliteten medfört (18:2 2 men. Handelsbalken).

Vad innebär det för dig?

Av det ovan anförda kan det konstateras att du har gett en skriftlig fullmakt till din vän. Fullmäktigens behörighet var att köpa en dator. Fullmäktigens befogenhet var att inte betala mer än 6000 kr. Fullmäktigen har överskridit dina instruktioner om pris vilka var inte synliga för motparten vilket leder till att du har ett bindande avtal med din motpart. Fullmäktigen är skadeståndsskyldig enligt 18:2 Handelsbalken vilket innebär att du kan vända dig till din fullmäktige och begära den att betala 3000 kr.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning

Betül Duran

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll