Fullmakt vid bouppteckning

FRÅGA
Hej,Min svärfar avled för ett tag sedan. Varken min man eller hans syskon blev kallade till bouppteckningen, men fick skriva på en fullmakt vid begravningen gällande bouppteckningen. Detta var ingen kallelse till själva bouppteckningen, endast en fullmakt om företrädande vid bouppteckningen. Gick det här rätt till? Ingen annan kontakt har tagits med syskonen. (särkullsbarn)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Ärvdabalken finns bestämmelser som reglerar hur en bouppteckning ska gå till. Enligt 20 kap. 2 § ska samtliga dödsbodelägare kallas till bouppteckningen. Om det inte har utsetts en särskild dödsboförvaltning, är det den avlidnes make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare som utgör dödsbodelägarna. Detta följer av 18 kap. 1 §. Gemensamma barn och särkullsbarn har tvingande arvsrätt och är därmed arvingar och dödsbodelägare.

Även om de fullmakter din man skrev på endast gällde representation vid bouppteckningen ska han som dödsbodelägare få en kallelse till bouppteckningen.
Den person som erhållit fullmakten är enligt Avtalslagen skyldig att handla efter din mans instruktioner. Handlar den fullmäktige i strid med dessa instruktioner blir handlingarna ogiltiga och din man kan då vända sig till tingsrätten för att få rättshandlingarna att återgå. Av bevisskäl är det därför lämpligt att ge instruktionerna i skriftlig form.
Om din man själv vill närvara vid bouppteckningen kan han enligt 16 § Avtalslagen alltid begära från fullmäktigen att denne ska återställa fullmakten. Självfallet gäller detsamma för bröderna.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88267)