Fullmakt vid bouppteckning

Hej,

Min svärfar avled för ett tag sedan. Varken min man eller hans syskon blev kallade till bouppteckningen, men fick skriva på en fullmakt vid begravningen gällande bouppteckningen. Detta var ingen kallelse till själva bouppteckningen, endast en fullmakt om företrädande vid bouppteckningen. Gick det här rätt till? Ingen annan kontakt har tagits med syskonen. (särkullsbarn)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Ärvdabalken finns bestämmelser som reglerar hur en bouppteckning ska gå till. Enligt 20 kap. 2 § ska samtliga dödsbodelägare kallas till bouppteckningen. Om det inte har utsetts en särskild dödsboförvaltning, är det den avlidnes make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare som utgör dödsbodelägarna. Detta följer av 18 kap. 1 §. Gemensamma barn och särkullsbarn har tvingande arvsrätt och är därmed arvingar och dödsbodelägare.

Även om de fullmakter din man skrev på endast gällde representation vid bouppteckningen ska han som dödsbodelägare få en kallelse till bouppteckningen.
Den person som erhållit fullmakten är enligt Avtalslagen skyldig att handla efter din mans instruktioner. Handlar den fullmäktige i strid med dessa instruktioner blir handlingarna ogiltiga och din man kan då vända sig till tingsrätten för att få rättshandlingarna att återgå. Av bevisskäl är det därför lämpligt att ge instruktionerna i skriftlig form.
Om din man själv vill närvara vid bouppteckningen kan han enligt 16 § Avtalslagen alltid begära från fullmäktigen att denne ska återställa fullmakten. Självfallet gäller detsamma för bröderna.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander AhlfontRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000