Fullmakt till omyndig

2017-01-30 i Omyndiga
FRÅGA
Om jag har förstått rätt så om en fullmäktige handlar utöver sina befogenheter kan denne komma att bli ersättningsskyldig till huvudmannen på det belopp som han överskridit sin befogenhet. Vad händer om fullmäktige är underårig? Slipper han då undan ersättningskravet eller blir han bunden på samma vis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

När det kommer till fullmakter är det först och främst viktigt att definiera och hålla isär begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är de yttre ramarna och befogenhet är de inre. Till exempel kan A ställa ut en fullmakt till B som ger "B rätt att sälja A:s bil till C". Detta är då behörigheten som är synlig för tredje man (C). I särskilda instruktioner kan A säga till B att han inte får sälja för mindre än 100.000 kr. Detta utgör då B:s befogenhet. Ett befogenhetsöverskridande som du frågar efter kommer att binda huvudmannen under förutsättning att tredje man är i god tro (se 11 § AvtL).

Huvudmannen får i sådant fall rikta skadeståndsanspråk mot fullmäktigen (jämför 18 kap 3-4 §§ HB). Här krävs emellertid att fullmäktigen handlat försumligt. Det finns inga principiella hinder mot att skadeståndsanspråk riktas mot en omyndig men man bör särskilt beakta att inte sällan jämkas skadeståndsansvaret ner med hänsyn till den omyndiges ålder och mognad.

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?