Fullmakt och dess innehåll

2017-02-19 i Avtal
FRÅGA
Skulle en sådan här fullmakt va okej?Kalle Pettersson. FULLMAKT. Kungsgatan 5. 10/3-2018-2019.34870 viskande. 831224-3518.Ansökan avlopp.. Fullmakt Till.Lindesfritidsområde. Karl ek.OBY 2:12. Ekgatan 4.Sommarstuga. 39015 ljungby. 0346-40509. Kalle Pettersson. 10/3.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare till tredje man om att en särskilt utsedd person (fullmäktingen) har rätt att företa rättshandlingar i fullmaktsgivarens namn. Fullmäktingen är med och sluter avtalet men det involverar bara fullmaktsgivaren och tredje man.

En fullmakt är ofta skriftlig men kan även vara muntlig. Den skriftliga fullmakten regleras i 16 § i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).

En fullmakt kan handla nästan om vad som helst. Fullmaktsgivaren sätter de yttre gränserna (fullmäktingens behörighet) för fullmakten och dessa bestäms utifrån det uppdrag fullmaktsgivaren vill få utfört. Fullmäktingens befogenhet bestäms även den av fullmaktsgivaren vilket kan sägas utgöra de inre gränserna.

Fullmäktingens befogenhet handlar om vad han har får göra enligt fullmaktsgivaren. Fullmäktingens behörighet handlar om vad han kan göra enligt fullmakten. Om fullmäktingen går utanför hans behörighet blir avtalet inte bindande mellan fullmaktsgivaren och tredje man. Om tredje man var i god tro om avtalet så får denne ett skadeståndsanspråk gentemot fullmäktingen för det uteblivna avtalet.

Juridiska krav på vad en fullmakt måste innehålla för att vara giltig finns inte uppställt. Det mest betydelsefulla är att fullmakten är tydlig. Det skall tydligt framgå vem fullmakten är ställd till och vilka rättshandlingar som får företas. Därtill krävs också fullmaktsgivarens underskrift på den utgivna fullmakten. Andra vanliga begränsningar är för vilken tid fullmakten skall gälla. Enligt 10 § AvtL är fullmaktsgivaren fullt ansvarig för de rättshandlingar som utförs med hjälp av fullmakten.

Din fullmakt innebär att personen du namnger har rätt att ansöka om avlopp för din räkning. En god idé är alltså att begränsa tiden som fullmakten gäller för och att tydligt namnge till vem fullmakten är ställd. Glöm inte heller din underskrift på den utgivna fullmakten.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1535)
2021-09-21 Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?
2021-09-19 Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt
2021-09-07 Har en annonssajt rätt att neka annonsering?

Alla besvarade frågor (95758)