Fullmakt för inköp åt brukare

FRÅGA
Jag jobbar på ett gruppboende för människor med grav utvecklingsstörning och jag ska bli kontaktman för en av dem, en man. Hans gode man vill att vi handlar på hans bankkort med kod när vi gör inköp till honom, han är inte med då och han har ingen legitimation. Får jag göra detta???? Tänk om butiken tror att jag stulit hans kort och kod?? Det är ju okej så länge maskinerna funkar och ingen ser vad det står på kortet, jag är själv kvinna, men det känns olustigt.Så därför är min fråga, får jag göra detta?????
SVAR

Hej!

Enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB) ska en god man förordnas åt någon som behöver hjälp att bevaka sin rätt. En god mans rättshandlingsförmåga begränsas av förordnandet, jag antar således att den gode mannen har fått förordnade att besluta kring huvudmannens matinköp. I den gode mannens befogenheter ligger även möjligheten att uppdraga annan inom ramen för dennes förordnande. Då ni får uppgiften att handla för personen så gör ni detta med fullmakt, en s.k. uppdragsfullmakt enligt 18 § avtalslagen. Det är således helt lagligt. I den mån någon skulle finna det uppseendeväckande är det mest lämpliga att hänvisa till att det rör sig om ett uppdrag för huvudmannens/gode mans räkning.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (441)
2020-06-30 Kan god man bestämma över huvudmannens mediciner?
2020-06-30 Vilka skyldigheter har man som god man och när kan ett godmanskap upphöra?
2020-06-30 Hur blir man god man till en anhörig?
2020-06-29 Har syskon något juridiskt ansvar för varandra?

Alla besvarade frågor (81744)