Fullmakt eller god man

2017-02-06 i God man
FRÅGA
Min sambos pappa är gift med en dementsjuk fru och börjar själv glömma och tappa bort saker, har gått så långt så att han glömmer betala sina räkningar. Vad kan min sambo göra för att underlätta för sin pappa, som inte är hans biologiska pappa, har varit i hans liv sedan har var 10 år och mi sambo han är 55 nu. Kan man genom en fullmakt från sin "far" ta hand om räkningarna till honom? Kan han få hemsikat sin fars räkningar till oss? Hur ska man gå till väga?MVH
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag ser det finns det två möjliga tillvägagångssätt i er situation: fullmakt och god man.

Det är fullt möjligt att genom en fullmakt befullmäktiga en person att sköta bankärenden och liknande för fullmaktsgivarens räkning. En fullmakt kräver inget godkännande från någon myndighet, utan det är en helt privaträttslig handling. En fullmakt kan vara muntlig, men banken kommer att kräva en skriftlig fullmakt för att din sambo ska få tillåtelse att hantera sin styvfars bankmedel. Detta är det absolut snabbaste snabbaste och enklaste alternativet i er situation.

Det andra alternativet är att din sambos styvfar tillförordnas en god man. En god man utses av tingsrätten och ansökan görs av personen själv. En god man ska utses då någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, 11 kap. 4 § FB. Om den enskilde föreslår en viss person som god man, ska denne utses som god man om personen i fråga är lämplig och är villig att göra det.

Skulle din styvfar inte vara i ett tillräckligt bra tillstånd för att klara av att ansöka själv, kan ni vända er till överförmyndaren som därefter kommer utreda huruvida det finns ett behov för att ansöka om en god man åt din sambos styvfar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Jakob Melander
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?