Fullmakt, dödsbo

Hej

Jag har en fråga om dödsbo.

Dom är fyra st syskon i detta dödsbo men den ena av dom går sin egna väg med att säja upp lägenheten utan fullmakt från dom övriga i dödsboet.

Får man göra så?

Får man göra så här i ett dödsbo utan att alla har lämnat fullmakt?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Vi kan börja med att stadga att huvudregeln enligt Ärvdabalken (ÄB) 18 kap 1 § är att i första hand ska dödsbodelägarna gemensamt ha hand om dödsboet.

Därefter finns det i 18 kap. ÄB regler för hur man förvaltar ett dödsbo samt en del regler om vad konsekvenserna kan vara om en delägare börjar förvalta boet på egen hand utan fullmakt från resterande delägare.

I ditt fall kan jag dessvärre säga att det inte finns många saker för er att göra, eftersom jag antar att lägenheten som sagts upp är en hyresrätt, och därför inte är värd något i pengar. I 18:6 ÄB stadgas att en dödsbodelägare är skyldig att ersätta de andra dödsbodelägarna om denne antingen av vårdslöshet eller med uppsåt har agerat på ett sätt som är till skada för resterande dödsbodelägare. I detta fall ahde ni kunnat nyttja denna paragraf om personen hade agerat på ett sätt som innebär en förlust för er i ekonomiska medel.

I detta fall kan jag även stadga att det kan vara så att rättshandlingen som dödsbodelägaren företog genom att säga upp lägenheten, kan vara giltig för att hyresvärden var i god tro om att personen hade befogenhet att säga upp lägenheten. Det jag ser att ni kan göra är att kontakta hyresvärden och säga att personen inte hade rätt till att säga upp lägenheten och se ifall hyresvärden är villig att komma överens med er.

Lycka till!Maria MakdesiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000