FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB17/01/2015

Fullbordanpunkten för stöld

Hej, jag har en frågar angående butiksstöld

.

Vad menas med kassalinje/kassaspärr/kassaområde

Följande information finns i handboken från Svensk Handel.

Butikssäkerhet – En handbok från Svensk Handel S. 13

Brotten stöld och snatteri anses som fullbordade när kunden

lämnat butiken. I butiker med s.k. punktkassor anses kunden ha

lämnat butiken när de passerat ut genom entrén och kommit ut

på gatan eller i allmänna gången i köpcentrumet. I butiker med

s k checkout-kassor (dagligvarubutiker) anses brottet som fullbordat

när kunden passerat kassalinjen men fortfarande är innanför

butikens ytterdörr.

Dessa två gränser är mycket klara och tydliga, men då får det inte

finnas varor till försäljning utanför dessa gränser för då suddas

gränsen ut.

Så länge kunden är kvar innanför gränserna anses brottet endast

vara på försöksstadiet och då är det bara stöldbrottet som är

straffbart enligt svensk lag. Försök till snatteri är inte brottsligt.

Vad är det som gäller in den här frågan, jag hitta ingenting i lagen som

styrkar följande:

I butiker med s k checkout-kassor (dagligvarubutiker) anses brottet som fullbordatnär kunden passerat kassalinjen men fortfarande är innanför

butikens ytterdörr.

Dessa två gränser är mycket klara och tydliga, men då får det inte

finnas varor till försäljning utanför dessa gränser för då suddas

Mvh Harald

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Man kan dömas för antingen stöld eller snatteri om man olovligen tar något med ett uppsåt att tillägna sig själv, eller annan, saken/sakerna, se 8 kap. 1-2 §§ brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Snatteri betraktas som en ringa form av stöld och det är huvudsak värdet att det stulna som är avgörande då man skall avgöra vad som är att betrakta som stöld alternativ snatteri. Om de olovliga tillgreppet skett i en butik, så är värdegränsen mellan stöld och snatteri 1000 kr. D.v.s. om värdet överstiger denna summa är det mest naturligt att betrakta det som en stöld. Ett undantag från detta är att väskstölder, oberoende av värdet på det tagna, ofta betraktas som en stöld.

Vad gäller butiker med butiksspärr skall sägas att de olovliga tagandet sker vid passerandet av butiksspärren. Alternativet att förlägga fullbordanpunkten till utgången av en butik är uteslutet av den anledningen att rekvisiten för bedrägeri(9 kap. 1 § brottsbalken) uppfylls vid spärren. Om det rör sig om ett varuhus med klart avgränsade områden(exempelvis att det finns någon form av larmanordning som skiljer en anordning från en annan) så sker en övergång till ensambesittning vid passerandet av denna gräns. Eventuellt kan det även i vissa fall vara så att fullbordanpunkten uppnås i samband med lämnandet av butiken utan erlagd betalning.

Avseende din fråga om butiker som säljer varor utanför kassaspärren skall jag inledningsvis säga att jag har haft svårt att hitta praxis som behandlar denna typ av stöld. I vart fall gäller att det är butiken i fråga som har besittning till varorna, oberoende av om dessa finns "i" butiken eller precis vid ingången/utgången. Därmed gäller att om någon tar en vara med ett uppsåt att tillägna sig själv eller annan varan, och som leder till skada för ägaren, så är alltså rekvisiten för brottet stöld uppfyllt.

Hoppas att Du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anes SabicRådgivare
Hittade du inte det du sökte?