Fullbordan av gåva och försäljning av fastighet som omfattas av testamente

2019-02-23 i Testamente
FRÅGA
Hej, En fråga! Jag har inte all info men jag provar att fråga. Min passas moster och hennes man har skrivit ett testamente och ett gåvobrev gällande deras fastighet/fastigheter att dom ska ge bort dessa till en utomstående person. Personen har i dagsläget fått en tomt/hus och kommer att få det andra när den sista kvarvarande personen går bort. Nu verkar det som att dom ångrar sig! Samt att dom inte har det så ekonomiskt förspänt. Utan att dom i annat fall hade kunnat sälja dessa två tomter/hus och köpa en lägenhet för att underlätta för sig själva. Vad kan man göra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna rörande gåva av fastigheter regleras i jordabalken (JB), den hittar du här!

Gåva av fastighet

Reglerna om gåva av fastighet regleras i 4 kap. JB och av bestämmelsen i 4 kap. 29 § JB kan vi utläsa att en del regler som gäller för köp av fastighet även ska tillämpas vid gåva av fastighet. Det innebär bl.a. att ett formenligt gåvobrev måste ha upprättats för att gåvan ska vara giltigt 4 kap. 1 § JB. Gåvobrevet ska vara skriftligt, undertecknat av både gåvogivare och gåvotagare samt ska en överlåtelseförklaring anges i handlingen. Är dessa formkraven ej uppfyllda är gåvan ogiltig. Avgörande här, när det kommer till den fastighet som omfattas av gåvobrevet, är om gåvobrevet har upprättats formenligt. HR är nämligen att givaren blir bunden när denne har skrivit under den formenliga gåvohandlingen. Har din pappas moster och hennes man skrivit under ett formenligt gåvoavtal gällande en fastighet är det gåvoavtalet fullbordat och de har ingen möjlighet att ångra sig.

Dock kan gåvobrevet innehålla en återgångsklausul som medger att gåvogivaren kan kräva att få tillbaka gåvan inom en viss angiven tid 4 kap. 30 § JB. Finns en sådan klausul så har din pappas moster och hennes man möjlighet att återkräva gåvan, i annat fall är gåvobrevet bindande.

Fastigheterna som omfattas av testamente

Bestämmelser om testamente återfinns i ärvdabalken (ÄB), och den kommer du åt genom att klicka här!

Omfattas en fastighet inte av ett fullbordat gåvobrev och bara av testamentet finns det ingenting som hindrar din pappas moster och hennes man från att bara sälja fastigheten. Testamentet får rättsverkningar först när testator (den som upprättat testamentet, kan vara flera personer om det handlar om ett gemensamt testamente) avlider. Den rättshandling som anges i testamentet, i det här fallet överlåtelse av en eller flera fastigheter, blir aldrig bindande för testatorn under dennes livstid.

Om scenariot är enligt ovanstående, att fastigheten omfattas av testamentet och din faster och hennes man väljer att sälja denna, rekommenderar jag att ett nytt testamente upprättas och att den gamla testamentshandlingen förstörs eller återkallas. Detta för att undvika eventuella oklarheter. När testamentet förstörts eller återkallats är det utan verkan 10 kap. 5 § ÄB. När din pappas moster och hennes man sedan upprättar ett nytt testamente måste formkraven i 10 kap. 1 § ÄB iakttas.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2560)
2020-08-13 Testamentera till barnbarn?
2020-08-13 Kommer vår syster att kunna kräva att få ta del av min brors tillgångar, trots hans testamente?
2020-08-12 Skulder, arvsberättigade och testamente, hur funkar det?
2020-08-12 Återkallelse av testamente

Alla besvarade frågor (82786)