Full vårdnad över barn

2021-07-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Vill att mamman ska få full vårdnad över barnen vilka papper behövs och vilken myndighet kan ordna det? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad finns i 6 kap. Föräldrabalk (FB).

En föräldern kan få full vårdnad över barnet på två sätt. En möjlighet är att föra talan vid domstol i enlighet med 6 kap. 5 § FB och den andra möjligheten är att avtala föräldrarna emellan på så sätt som beskrivs i 6 kap. 6 § FB. Här nedan diskuteras de två bestämmelserna mer utvecklat:

6 kap. 5 § FB (talan vid domstol)

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Denna prövning sker vanligen på talan av en av föräldrarna eller båda förutom vid mål om äktenskapsskillnad.

Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. I mål om äktenskapsskillnad får rätten utan yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa.

6 kap. 6 § FB (avtal mellan föräldrarna)

Föräldrar får avtala att vårdnaden skall vara gemensam eller att en av dem skall ha vårdnaden om barnet. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95664)