Fritidshus vid upphörande av samboförhållande

FRÅGA
Hej. Vad gäller vid separation när vi äger lika mycket i ett fritidshus. Vi är (var) sambo och båda vill köpa ut den andre.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du vad som gäller angående gemensamt fritidshus vid upphörande av samboförhållande.

Sambolagens regleringar angående gemensamma bostad och bohag
Enligt 8 § sambolagen ska sambornas "gemensamma bostad och bohag" delas lika mellan dem genom en så kallad bodelning då ett samboförhållande upphör (samboegendomen). Här ingår dock inte sommarstugor och fritidshus, då det ej räknas som bostad, och faller därmed helt utanför sambolagens reglering.

Det helt upp till er själva att komma överens om ersättningen när det gäller att köpa ut den andra parter. För att bestämma ett lämpligt marknadsvärde, erbjuder de flesta mäklarfirmor snabb värdering, ofta gratis eller till en låg kostnad. Då ni inte verkar komma överens om vem som ska köpa ut den andra, och därmed inte heller om ersättningen, kan man ansöka hos domstol att fastigheten ska säljas på så kallad offentlig auktion, enligt 6 § lagen om samäganderätt. Parterna får då dela lika på försäljningsintäkten.

Om ni inte kan komma överens om bodelningen kan man även vända sig till tingsrätten och begära att domstolen utser en bodelningsförrättare. Denne beslutar därefter vad som ska ingå i bodelningen, hur egendomen ska fördelas och vem som ska erhålla vilken egendom. Är någon av samborna inte nöjd med bodelningsförrättarens beslut kan sambon överklaga beslutet till domstol. Man får dock här ta hänsyn till att kostnaden för bodelningsförrättaren ska betalas av samborna gemensamt, oavsett vem av samborna som har ansökt hos domstolen om att bodelningsförrättare ska utses.

Sammanfattningsvis
Kan ni inte komma överens vem av er som ska överta den andres äganderätt för fritidshuset kan man begära att huset säljs på offentlig auktion, då fritidshuset ej ingår i bodelningen utifrån sambolagen, utan man utgår från att ni är samägare till egendomen.

För mer vägledning och information i er situation rekommenderar jag er att vända er till någon av våra jurister på telefonnummer 08-533 300 04. Öppettiderna är måndag–fredag mellan kl. 10.00–16.00.

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Vänligen,

Emilia Hallberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2189)
2019-03-18 Är en hyresrätt (ej samboegendom), som omvandlas till bostadsrätt, skyddad från bodelning genom samboavtal?
2019-03-18 Hyresrätt sambo
2019-03-17 Kan min f.d. sambo kräva mig på enskild egendom som renoverats med?
2019-03-17 Vad har en sambo rätt till vid bodelning?

Alla besvarade frågor (66805)