Fritidshus som blir samboegendom

FRÅGA
Hej! Jag är sambo men min sambo är inte skriven hos mig. Köpte ett fritidshus förra året och vet att sambolagen inte gäller fritidshusköp men vad händer om huset får kommunalt vatten och avlopp och vi i framtiden flyttar ut mer permanent?Är huset fortfarande bara mitt?Jag har ensam stått för alla investeringar och kostnader.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du säger tar sambolagen inte sikte på fritidshus. Men vad menas med detta?

Sambolagen har regler om vad som kallas samboegendom. Detta är väldigt likt reglerna om egendom i äktenskap, så kallat giftorättsgods, och många regler som gäller giftorättsgods gäller även samboegendom. Men det finns undantag vilka jag redogör för nedan.

Men först ska jag gå igenom vad sambolagen täcker. I 3 § sambolagen står att bostad eller bohag som sambor köper eller får gemensamt är samboegendom (länk till lagen finns här).

Samboegendom gäller alltså bara bostad och bohag. Vad räknas då till bostad och bohag? I 5 § finns vad som anses vara gemensam bostad:

En fastighet som en eller båda samborna äger eller har tomträtt till om det finns ett hus som är till för samborna gemensamt och att bo där gemensamt är det huvudsakliga ändamålet.En fastighet som en eller båda samborna har med nyttjanderätt i en förening där det dessutom finns en byggnad på fastigheten som en eller båda samborna äger där samborna bor gemensamt och att bo tillsammans är det huvudsakliga ändamåletByggnad eller del av byggnad (lägenhet) som en eller båda samborna har den med nyttjanderätt eller som bostadsrätt och byggnaden eller lägenheten är avsedd som sambornas gemensamma hem som huvudsakligt syfte.Byggnad eller lägenhet som en eller båda samborna har rätt att köpa pga. förhandsavtal som ska bli sambornas gemensamma hem som huvudsakligt syfte.

Samboegendom föreligger alltså om en eller båda samborna har tillgång till en bostad som är sambornas gemensamma hem.

I 6 § står vad det gemensamma bohaget är. Det är främst möbler, hushållsmaskiner och andra lösa saker som är avsett för det gemensamma hemmet, saker som bara en sambo använder är uteslutet från samboegendom.

Det största undantaget från äktenskapsbalkens regler gällande samboegendom finns i 7 § i sambolagen. Där står att bostad eller bohag som används främst för fritidsändamål inte är samboegendom. Det är troligtvis detta du menar med att sambolagen inte gäller för fritidshus, det har du alltså rätt i. Men som du ser är det som framgår av 5 § i sambolagen så blir det samboegendom så fort det blir er gemensamma bostad. Det blir inte samboegendom bara för att ni tillsammans far dit en vecka eller en helg utan ni ska börja bo där tillsammans och fritidshuset syfte ska bli att bo där tillsammans.

Skulle ni däremot göra som du säger och flytta dit mer permanent är det väldigt sannolikt att fritidshuset skulle kunna omvandlas till att bli samboegendom.

Att fritidshuset får avlopp och sådant spelar alltså inte in på något sätt om det blir samboegendom eller inte.

Men vad händer när något blir samboegendom? Förlorar den som köpt, fritidshuset i detta fall, halv äganderätten till den andra sambon? Nej, äganderätten bibehålls av en person som på papper äger allt.

Vad spelar då samboegendom för roll? Samboegendomen finns för att reglera det ekonomiska förhållandet mellan två sambor. Det är alltså bara giltigt mellan sambor och inte utåt mot till exempel banker som kan ha panträtt utfärdat. Samboegendom blir inte relevant förrän en bodelning ska göras och bodelning görs vanligast när ett samboförhållande upphör. Vad betyder detta? Det betyder att om ni använder fritidshuset som er huvudsakliga bostad och sedan tar ert förhållande slut ska ni få halva värdet av fritidshuset var. Detta betyder att du kan få behålla fritidshuset som helt blir ditt men kan bli tvingad att betala halva värdet till din före detta sambo för att fritidshuset blev samboegendom. En annan utgång är att ni får halva äganderätten var.

Detta kan vara lite svårt att greppa. Du har köpt och stått för alla kostnader i ett fritidshus och så fort ni flyttar dit tillsammans så får din sambo rätt till halva fritidshuset om ert förhållande tar slut?

Det är så det är, men det finns naturligtvis undantag till detta också. Ett undantag kan vara att förhållandet inte varat så länge. Detta återfinns i 15 § i sambolagen. Där står att om ett samboförhållande inte varat så länge kan det vara oskäligt för en före detta sambo att ge egendom till den andra. Denna gräns ligger för nuvarande på 2 år. Skulle förhållandet ta slut före 2 år har din före detta sambo ingen rätt att få ta del av fritidshuset eller att få pengar av dig för det.

Men det är också möjligt att skriva ett samboavtal. I 9 § sambolagen står att sambor eller blivande sambor får avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Skulle ni komma överens om- och skriva ett samboavtal att fritidshuset inte är samboegendom skulle det inte ingå i bodelning och då skulle du alltså behålla hela fritidshuset om ert förhållande skulle ta slut. Fritidshuset blir alltså inte samboegendom fast än det uppfyller kraven för att bli samboegendom enligt 5 § sambolagen eftersom ni har ett avtal.

I 9 § andra stycket sambolagen står hur detta avtal ska skrivas. Det enda som krävs är att samboavtalet är skriftligt och att det ska skrivas under av båda. Det är alltså inte alls svårt att göra och det finns inget krav på registrering eller vittnen. Det är naturligtvis inte förbjudet och gör det lättare att bevisa avtalet senare. Vad som kan vara smart är att göra två stycken avtal så ni får varsitt utifall ni skulle bli osams och någon vill försöka förstöra avtalet, då har ni båda varsitt som bevis. Detta är något jag skulle rekommendera eftersom det är det säkraste sättet för dig att se till så att fritidshuset förblir ditt.

Hoppas detta besvarat dina frågor.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2782)
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

Alla besvarade frågor (86666)