Fritidshus omfattas inte av sambolagen, vad ska man göra med samägd egendom då förhållandet upphör?

Hej!

Jag och min sambo ska separera och vi har 2 st fritidshus som vi köpt under tiden vi varit tillsammans. Det ena står jag som ägare 50 % och det andra inget alls. Har hört att fritidshus inte gäller i sambolagen, men hur gör man då? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Precis som du skriver ska inte fritidshus ingå i en bodelning då ett samboförhållande upphör (7 § sambolag). Den enda fasta egendomen som ska ingå är gemensam bostad som har förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolag). Med detta menas att man har förvärvat bostad med syftet att den ska användas som sambornas gemensamma hem (5 § sambolag). Innebörden av detta blir som sagt att era fritidshus inte kommer att omfattas av en bodelning. Ni får välja själva hur ni vill lösa det med fritidshusen.

Du skriver att du är delägare till åtminstone ett av fritidshusen. Om ni inte kan komma fram till en lösning om vem som ska ha fritidshuset, om någon ska köpa ut den andra, finns alltid möjligheten att sälja. Som delägare har man rätt att hos rätten begära att en samägd fastighet ska säljas på offentlig auktion (6 § lag om samäganderätt). Ni behöver alltså inte vara överens om en försäljning utan ena parten kan tvinga till sig en. Denna lagparagraf är dispositiv, vilket innebär att det är möjligt att avtala bort den. Om ni inte har gjort det kan man begära försäljning. Rätten kommer då förordna om en försäljning så länge den andra delägaren inte kan visa synnerliga skäl för anstånd. Synnerliga skäl kan bl.a. tänkas föreligga om det är dåligt konjunkturläge eller om affären av andra anledningar skulle vara förlustbringande (NJA 1974 s. 490).

Det andra fritidshuset skriver du att du inte står som delägare på. Om det är så att du inte är delägare har du ingen juridisk rätt till den fastigheten utan den tillhör i så fall din sambo. Det finns dock något som kallas för dold samäganderätt. Under vissa förutsättningar kan köp som en sambo gör i sitt eget namn anses vara för bådas räkning. Ifall du har bidragit ekonomiskt till inköpet av fritidsfastigheten samt att din sambo köpte fastigheten för er gemensamma räkning kan du ha dold samäganderätt till fastigheten (NJA 2008 s. 826). I så fall är du också delägare och har rätt till delar av fastigheten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning