FrågaFAMILJERÄTTBodelning04/12/2014

Fritidsbostad vid bodelning

Jag ärvde i form av enskild egendom finansiella tillgångar för fem år sedan av min mor. Efter det fick jag och min äkta maka en tomt i gåva av min far så att vi kunde bygga en fritidsbostad som sedan dess aldrig fungerat som permanent boende för vår familj. För att genomföra bygget betalade vi 75% av byggnadskostnaden med pengar från mitt arv ( enskild egendom ) och resten med ett gemensamt lån. Fastigheten är registrerad som samägd, men min maka har inte bidragit något eget kapital till kostnaden av fastigheten. Vi ska nu skiljas. Kan jag i bodelningen hävda att hela fastigheten är min enskilda egendom då jag klart kan härleda substitution och dominans. Kan jag åberopa övervikts-principen ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på LAWLINE!

Jag kommer nedan att dela upp mitt svar i flera underrubriker. Detta gör jag i ett pedagogiskt syfte och för att Du således enklare skall kunna tillgodogöra dig uppgifterna. 

Arv i form av finansiella tillgångar

Enligt 7 kap. 2 § p. 4 äktenskapsbalken gäller att arv som den en make fått skall betraktas som enskild egendom. Vid arv bör villkoret att egendomen skall vara din enskilda egendom uppställas i testamentet. Villkoret anses inte kunna föreskrivas i efterhand. I ditt fall torde det inte vara några konstigheter utan de finansiella tillgångarna är att betrakta som enskild egendom.

Byggnaden

Ni fick marken i gåva av din far med syftet att ni skulle bygga en fritidsbostad på denna mark för ert gemensamma syfte. Marken är således inte att betrakta som någon av makarnas enskilda egendom utan är att se som giftorättsgods.

Ser vi till den praxis som finns så har HD tidigare gjort bedömningen att ett förvärv av en tomträtt, delvis bekostat med enskild egendom och i övrigt med ett ensamt upptaget lån, i sin helhet utgjorde denne makens enskilda egendom. Intressant i det fallet var att endast 20 000 kr av den totala kostnaden på 139 500 kr utgjorde kontant betalning som var enskild egendom. Resterande summa finansierades med lån.

Frågan i ditt fall är om ditt bidrag på 75 % skall anses ha trätt i stället för sådan annan egendom som varit din enskilda egendom. Det är egentligen inte mycket att diskutera avseende detta. Du åtog dig att betala 3/4 av kostnaderna för bygget. Vidare har ni åtagit er att solidariskt ansvara för resterande 25 % genom ett lån. Det förhållandet att Du upprättade byggnaden gemensamt med din maka eller någon annan omständighet föranleder inte att situationen skall bedömas på annat sätt än som att din andel i fastigheten skall anses vara din enskilda egendom. 

Din maka har även en andel av byggnaden genom att ni solidariskt svarar för lånet. Således ses inte hela byggnaden som din enskilda egendom utan enbart de 75 % som Du ärvde från din mor och denna procentsats av byggnaden skall som huvudregel ej ingå i bodelningen.

Slutsats

Svaret på din fråga blir alltså: Nej, Du kan inte hävda att hela byggnaden är enskild egendom.

Om Du har några fler funderingar eller om någonting i mitt svar är oklart är Du välkommen att höra av dig till mig. Jag nås bäst via email: Sabic92@me.com.

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000