Fritidsändamål egendom sambo

FRÅGA
Hej.Jag och min exflickvän köpte för några år sedan en kolonistuga tillsammans.Hon står på köpekontraktet eftersom det var föreningens regler att bara en person ska stå på kontraktet.Köpeskillingen delade vi lika.Nu efter vår separation vill hon sälja stugan och hävdar att jag inte har rätt till några pengar från försäljningen.Det jag dock har är en överlåtelsehandling som visar att hon ger mig stugan mot att vi vid en eventuell försäljning delar på säljsumman. Vad gäller här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om du har rätt till del av försäljning av kolonistugan. Jag kommer att utgå i mitt svar av sambolagen, då jag har förutsätter att ni har varit sambos. Om ni inte har varit sambos så säger jag redan nu att du inte har rätt till kolonistugan eller pengarna från försäljningen.

Vem är sambo - Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen. 8 § Sambolagen säger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.

Vad utgår man ifrån - Utgångspunkten i 3 § Sambolagen är att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 § ska ingå och bostad enligt 5 § sambolag ska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i.

Undantag frånsambolagen - 7 § Sambolag, egendom som endast används för fritidsändamål ingår inte i bodelning. Detta innebär att om kolonistugan har använts för fritidsändamål, vilket är mycket troligt då det är de kolonistugor generellt används till, så ska denna inte ingå i bodelningen. Detta medför att du inte har rätt till del av försäljningen då endast din exflickvän äger denna.

Överlåtelsehandling – Genom den överlåtelsehandling som du har erhållit, verkar det som att ni har avtalat om att du övertar stugan i gengäld mot att ni båda ska dela på försäljningsvärdet senare i framtiden. Detta är ett avtal, som bör kunna användas till din fördel. För att du dock ska få rätt enligt avtal bör du väcka en fastställelsetalan i domstol om att avtalet är giltigt, alternativt väcker du en talan om tvist direkt i närmsta tingsrätt. Först därefter bör du ha rätt att kräva ditt ex på pengar.

Slutsats – generellt sätt ska bostäder enligt sambolagen delas 50/50 vid en separation, eller 50/50 av försäljningsvärdet. Dock gör man undantag för egendom som endast används för fritidsändamål, vilket en kolonistuga utgör rent generellt. Detta innebär att endast ägaren, din exflickvän, har rätt till försäljningssumman av kolonistugan. Dock bör du kunna kräva henne på pengar genom avtalet, men du kommer nog behöva gå till domstol för att få rätt enligt avtalet, alternativt lösa denna tvist med hjälp av vardera ombud.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?