Friskrivning från ansvar vid avrådd åtgärd

FRÅGA
vill frånsäga mig allt ansvar för målning av ett betonggolv, har avrått kunden att inte göra någon målning, men han envisas och då vill jag inte senare bli ansvarig för att måla om golvet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om kunden är konsument och därmed handlar i övervägande privat syfte så är det Konsumenttjänstlagen (KtjL) som gäller. Är däremot kunden en annan näringsidkare så finns ingen direkt tillämplig lag utan förhållandet präglas av avtalsfrihet, men i brist på avtalsbestämmelse kan Köplagen (KöpL) ibland användas.

Då kunden är konsument
I konsumenttjänstlagen 6 § så stadgas en skyldighet för dig som näringsidkare att ge konsumenten behövlig information och avråda konsumenten från att låta tjänsten utföras om det med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till ekonomisk nytta för konsumenten. Gör ej näringsidkaren detta så finns en risk att näringsidkaren ej kan få ersättning för den åtgärd som borde ha avråtts ifrån (7 § KtjL).

Konsumenten kan åberopa tjänsten som felaktig om näringsidkaren innan avtalets ingående underlåtit att upplysa om förhållande som han känt till eller borde ha känt till som var av betydelse för konsumenten, om detta kan antas ha inverkat på avtalet (11 § KtjL).

Då kunden är näringsidkare
Som sagt så finns ingen direkt tillämplig lag för tjänster mellan näringsidkare utan i första hand gäller vad parterna avtalat sinsemellan. Skulle avtalsbestämmelse saknas för den relevanta frågan så kan visst stöd hämtas från Köplagen och i viss mån även Konsumenttjänstlagen.

Du gör därmed rätt i att avråda kunden om du tror att tjänsten inte kan antas vara till nytta för kunden. Om kunden har fått nödvändig upplysning och trots detta vill att tjänsten ska utföras så gör du bäst i att få ett skriftligt erkännande från kunden om att du avrått om åtgärden och att kunden därmed avsäger sig sin rätt att göra åtgärden gällande såsom felaktig. Var även noga med att upplysa kunden om varför du anser att åtgärden inte bör utföras så att denne har tillräckligt med information för att fatta ett beslut. Du har fortfarande en skyldighet att göra arbetet på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med kundens instruktioner med risk för att kunden annars kan göra fel gällande (9 § KtjL).

Lycka till och behöver du vidare juridisk rådgivning så kan du även kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (389)
2020-10-20 Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och schaktning?
2020-10-18 Ersättning vid fel i utförd hårborttagning
2020-10-17 Prissättning och pristillägg vid utförande av en tjänst
2020-10-11 Vad kan jag göra om en tjänst utförts felaktigt?

Alla besvarade frågor (85251)