Friande dom förekommer på Lexbase - möjligt att tvinga att ta bort?

FRÅGA
Hej!Ca två veckor blev jag åtalad för något jag inte gjort och blev frikänd. Inte nog med det, i domen står tom lovord om min handlande. Eftersom jag läser en hel del tidningar, hade jag hört om Lexbase och blev nyfiken om det stod något om mig. I dag kollade jag och till min stora förvåning såg jag mitt namn. Det står "förekommer". Jag blev väldigt förbannad och skrev en mail (enda sättet att ta kontakt med dem). Jag skrev att jag är inte dömd och bad de att ta bort mitt namn. i svars mejlet, står det att även friande domar står på deras sajt. De vägrar att ta bort mitt namn, trots att jag inte är dömd för någonting.Jag har bott på denna adress väldigt länge och många människor känner mig.Jag undrar vad har för möjligheter att tvinga dem att ta bort mitt namn från denna sajt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med är domar, även friande sådana, allmänna handlingar. Det här kan läsas ur 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (här). Domar är skriftliga framställningar, en handling, som förvaras hos myndighet. Eftersom det är en allmän handling har alla rätt att ta del av den (såvida det inte föreligger sekretess), 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (här).

Det som kan bli aktuellt när någon sprider uppgifter om att någon till exempel är brottslig, eller annan uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, är förtal, 5 kap. 1 § brottsbalken (här). Att publicera brottmålsdomar eller dylikt på internet faller in under detta.

Däremot kan en sådan publicering ändå anses vara tillåten om det anses att det är försvarligt att sprida uppgiften, där man ser till faktorer så som allmänintresse av att uppgiften sprids.

Din dom är dock friande, alltså pekas du inte egentligen ut som brottslig, vilket en person som läser domen kommer att se. Dock kan det tänkas att någon som ser att du förekommer på Lexbase presumerar att du har blivit dömd för ett brott, vilket kan utsätta dig för andras missaktning.

Sammanfattningsvis kan jag säga att det inte finns något klart svar i frågan huruvida publiceringarna av domar på Lexbase är försvarliga eller om det rör sig om förtal. Att påpeka är att Lexbase tidigare har frikänts i förtalsmål, samt att domar som sagt är allmänna handlingar och kan begäras ut hos myndighet av den som är intresserad av domen. Jag finner att du troligtvis inte kan tvinga Lexbase att ta bort ditt namn från hemsidan.

Ett utförligare svar om lagligheten bakom Lexbase hittar du här.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Mer info om Lexbase och liknande sidor här: https://www.facebook.com/Peoples-privacy-breached-490292331153948/?fref=nf
2016-04-13 20:52
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1042)
2020-10-23 Finns det grund för att anmäla för förtal?
2020-10-22 Utpekande vid förtal
2020-10-21 Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit utsatt för ärekränkningsbrott?
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier

Alla besvarade frågor (85300)