Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

2016-11-13 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Vad säger lag kring att flytta till någon i Sverige eller från Sverige till någon i annat EU land om man har bara uppehållstillstånd i annat i EU land eller Sverige och inte medborgarskap? Tack för hand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Någon som inte är medborgare i ett EU/EES-land kallas för "tredjelandsmedborgare" och har inte automatiskt rätt att bosätta sig och arbeta i något annat EU:s medlemsland än det han/hon har uppehållstillstånd i.

Generellt måste han/hon ansöka om nytt uppehållstillstånd och eventuellt arbetstillstånd enligt nationella regler om han/hon flyttar till ett annat medlemsland.

För vissa grupper av tredjelandsmedborgare, exempelvis EU-medborgares familjemedlemmar och studenter finns speciella regler om inresa och vistelse i EU. Tredjelandsmedborgare som bott i ett EU-land under fem år kan få status som så kallad varaktigt bosatt. En varaktigt bosatt person har större möjligheter att flytta till andra EU-länder än en tredjelandsmedborgare utan denna status.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll